Plats
LUX - Humanistiska och teologiska fakulteterna
Datum
23 - 24 november 2022
Tid
09:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Om konferensen

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning i Lund 23-24 november 2022. Temat för årets konferens är Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening? Abstrakt kan anmälas fram till 1 september 2022. Konferensanmälan är förlängd till 30 september 2022

En av grundtankarna bakom formerandet av SMDI (Nationella nätverket för svenska med diaktisk inriktning) har varit att länka de två storheterna språk och litteratur till varandra. En svensklärare förväntas undervisa i båda, och kanske försöka se hur de kan korsbefrukta varandra. Det är långt ifrån givet hur det ska kunna göras. Temat för årets konferens är Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening?

Vi välkomnar presentationer i form av paper och symposium som ur olika forskningsperspektiv ansluter till temat, men självklart också föredrag som presenterar annan nätverksrelevant forskning.
Konferensspråk är svenska, men vi mottar även bidrag på andra nordiska språk.
Abstract kan anmälas fram till 1 september 2022. Vår ambition är att erbjuda publicering av ett urval antagna föredrag i en konferensvolym.

Avgift
Kostnaden för konferensen är 2700 kr. inklusive moms,
1500 kr. för forskarstuderande.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Lunch, fika och konferensmiddag ingår i konferensavgiften.

Program
Konferensen går av stapeln på Lunds universitet och inleds kl. 09.00 onsdagen den 23
november. Avslutning sker torsdag den 24 november kl. 16.00.

Workshop för doktorander och handledare
I samband med konferensen anordnar vi den 22 november en workshop för doktorander och
handledare. Doktoranderna skickar in och får respons på sina paper (ca 10–15 sidor) av en
grupp seniora forskare bestående av konferensens plenarföreläsare, handledargruppen samt
ytterligare forskare och gästforskare vid Lunds universitet.
Anmälan med titel på paper sker i samband med anmälan till konferensen senast den 25 september.

Årets plenarföreläsare:
Jonas Bakken, Universitetet i Oslo
Ylva Lindberg, Jönköping University
Nikolaj Elf, Syddansk universitet

VIKTIGA DATUM
15 juni Anmälan till konferensen öppnas
01 Sept. Deadline för insändande av abstrakt. (Förlängd 1 vecka)
15 sept. Besked om antaget abstract
30 sept. Sista anmälningsdag för konferensen och doktorandworkshopen Förlängt till 30/9


Paperpresentationer består av 20 min presentation + 10 min för frågor och diskussion.
Symposium består av flera presentationer med ett gemensamt tema, som sammanställs och
skickas in av en ordförande. Det är ordförande för symposiet som organiserar sessionen och
fördelar tiden mellan deltagande bidrag.

Utställare
Utställare är välkomna att delta till ordinarie konferensavgift plus eventuella tillkommande avgifter för utställningsbord med mera. Var vänlig ange önskemål i anmälan.

Varmt välkomna till Lund i november!
Organisationskommittén för SMDI i Lund.

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (inkl. moms)
Antal
SMDI-konferens
30 sep 2022 (23:59)
2700.00 SEK
Stängd
Forskarstudenter
30 sep 2022 (23:59)
1500.00 SEK
Stängd
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
Lund University använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lund University. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lund University samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.