Invajo - Events tool

Smarta urbana trafikzoner

Online
8 juni 2022
09:30 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Smarta urbana trafikzoner
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
8 juni 2022
Tid
09:30 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Slutseminarium för Smarta urbana trafikzoner

Välkommen till slutseminarium för Smarta urbana trafikzoner!

Vill du lära dig mer om smarta urbana zoner och hur de skulle kunna göra din stad mer hållbar och öka trafiksäkerheten? Då är detta seminariet för dig!

Smarta urbana trafikzoner har testat och demonstrerat tre olika koncept för smarta zoner i Göteborg och Stockholm i syfte att utforska hur smarta trafikzoner och geofencing kan användas för att skapa en flexibel stadsmiljö där fordon rör sig på människors villkor. 
 
Under seminariet kommer du kunna ta del av hur demonstrationerna har genomförts, möjligheter och utmaningar för att skala upp lösningarna samt få information om tekniken bakom lösningarna. Vi reflekterar också kring projektets genomförande och måluppfyllnad.  
 
Slutseminariet är digitalt, med möjlighet att ställa frågor till talare och på andra sätt aktivt delta i mötet via andra interaktiva element.

Eventet genomförs på svenska och en inspelning publiceras på hemsidan (och youtube) med engelsk textning. Länk skickas till deltagare några dagar innan eventet. Projektet Smarta urbana trafikzoner är finansierat av Vinnova och deltagande parter. 
 
Väl mött! 
 
Hälsningar 
Projektparter Smarta urbana trafikzoner
Stockholms stad, Göteborgs stad, Axfood, Martin & Servera, HAVI, Ramudden, M Logistics, Betongindustri, Hövding, VTI, AstaZero, RISE, Göteborgs Universitet, SAFER, Scania, Viscando, Technolution, CLOSER och Trafikverket
Smarta urbana trafikzoner hemsidan >

 

Information in English

Welcome to join this webinar where we will present the results of three different smart zone concepts demonstrated in Gothenburg and Stockholm (Sweden) as part of the Smart Urban Traffic Zones project.

The webinar will address how the demonstrations was set up and realized; opportunities and challenges for scaling up; and the technology behind the solutions. We will also reflect on the working process and the project’s achievement of its objectives.

The event will be digital, and the live version will be carried out in Swedish. A recording with English subtitles will be available on Youtube. Meeting-link will be sent out a few days in advance. The projects Smart Urban Traffic Zones is funded by Vinnova and participating partners.