Invajo - Events tool

Klinisk etik – kurs för handledare/lärare i hälso- och sjukvården

Arrangör
SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd
Plats
Körunda Hotell & Konferens
Datum
14 - 17 oktober 2019
Tid
00:00 - 00:00

Klinisk etik – kurs för handledare/lärare i hälso- och sjukvården

SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd arrangerar den 14–17 oktober 2019 med en uppföljningsdag den 16 december 2019 en kurs för blivande eller redan aktiva lärare och handledare i klinisk etik i hälso- och sjukvården.

 


Syfte
Syftet är att ge kursdeltagare en fördjupad kunskap om medicinsk etik samt en verktygslåda med undervisningsmetoder inom etik-området och en ökad förmåga att fånga upp och föra etiska diskussioner vid utbildning men även i den kliniska vardagen. Efter genomförd kurs förväntas deltagarna kunna planera och leda praktiska undervisningsmoment som ger utrymme för etisk reflektion. Det övergripande målet är att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter i klinisk etik liksom förmågan att använda för området lämpliga lärandemetoder.

Innehåll
Kursen innehåller fördjupande föreläsningar inom medicinsk etik men fokuserar framförallt på olika typer av interaktivt lärande och presentation av pedagogiska metoder användbara för att träna etiskt tänkande. Under kursen berörs ämnen som autonomi, beslutsförmåga, behov, prioriteringar och team-etik med exempel tagna från vården.

Medverkande
Utöver ledamöterna i SLS Etikdelegation och Ssfs Etiska råd medverkar docent Niklas Juth, Stockholm (dag 1), docent Mats Johansson, Lund (dag 2), professor Lars Sandman, Linköping (dag 3) samt leg. sjuksköterska och etisk vägledare Cecilia Lundmark, Göteborg (dag 4).

Upplägg
Ett varierat utbud av pedagogiska metoder presenteras och tillämpas i praktiska övningar. Alla deltagare förväntas genomföra en etisk analys utifrån valfritt eget kliniskt fall under internatet. Återkoppling av uppgiften sker genom peer-review av annan kursdeltagare under kursen. Efter internatet genomförs en kursuppgift kring eget undervisningsmoment i etik, som redovisas på uppföljningsdagen i december.

Pris & antal platser
Kursavgift inkl. mat och boende 16 000 kr/pers. Kursavgift inkl. kursmaterial 8 500 kr, boende och mat 7 500 kr. Max antal platser: 30 (20 läkare och 10 sjuksköterskor framgår vid bokningen vad du ska välja). Observera att du behöver boka både kurs och boende för att anmälan ska vara giltig. Ev. kort- och transaktionsavgifter tillkommer.

Datum, ort & antal platser
Den 14–17/10, internat på Körunda hotell och konferens samt uppföljande heldag den 16/12, på Svenska Läkaresällskapet.

Arrangörer & Kursansvariga
SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med Ssf Sjuksköterskornas etiska råd

Avbokningsregler
OBS! Vänligen notera avbokningsreglerna för att undvika debitering på grund av sen avbokning.
Kursavgiften betalas inte tillbaka om platsen avbokas senast 6 veckor före kursstart, men platsen kan överlåtas till någon annan.

Bokning
Pris (inkl. moms)
Antal
Läkare: Kursavgift inkl. kursmaterial 8500 SEK, boende helpension 7500 SEK
16000.00 SEK
0
Sjuksköterska: Kursavgift inkl. kursmaterial 8500 SEK, boende helpension 7500 SEK
16000.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.