Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Sahlgrenska Science Park och MedTech West
Plats
Sahlgrenska Science Park-Konferensrum Popup plan 3
Datum
23 oktober 2019
Tid
13:00 - 14:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Informationsseminarium om Swelifes och Medtech4Healths samverkansutlysning för bättre hälsa

Välkommen på informationsseminarium om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – hösten 2019.

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 – 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park, västsvensk nod för Swelife, kommer tillsammans med Henrik Mindedal från MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health, att informera om utlysningen mellan kl 13.00 och 14.00. Därefter finns möjlighet att ställa frågor och få mer information för dig som har tid att stanna en stund. 

Om du har frågor redan nu är du välkommen att kontakta Göran Leonardsson eller Henrik Mindedal.

Läs mer om utlysningen här.

Vi behöver din anmälan senast måndagen den 21 oktober.

Varmt välkommen!

 

medtechwestsahlgrenskaspsmall.png

Sahlgrenska Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Sahlgrenska Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Sahlgrenska Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.