Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Sahlgrenska Science Park
Plats
Biotech Center
Datum
27 februari 2020
Tid
09:00 - 12:00

Inn2Health workshop: Den motiverade vårdbesökaren

Uteblivna besök i vården kostar 590 mkr årligen i bara Västra Götalandsregionen. Nu är det dags för tredje workshopen kring Inn2Healths delprojekt ”Uteblivna besök i vården”. Temat för dagen är ’Den motiverade vårdbesökaren’ och vi söker dig som vill vara med och hitta lösningarna på vårdens problem.

Våra två första workshops fokuserade på kommunikation och struktur för om- och avbokning. Nu är det dags för det tredje delområdet: ”Den motiverade vårdbesökaren” – insatser för att öka patientens motivation till att komma på bokade besök.

 Agenda

- Presentation av deltagarna

- Spelregler för fortsatt samarbete

- Inventering av innovationsinitiativ från deltagarna

Det övergripande målet med Inn2Health är att skapa teknik- och branschöverskridande team som riktat jobbar med att lösa identifierade problem inom vården. I första omgången kommer vi att ta itu med ’uteblivna besök i vården’. Genom samverkan och nära koppling mellan innovatör, vårdgivare och andra aktörer är förhoppningen att vägen från problemformulering till innovation, affärsmöjlighet och implementation ska bli så kort som möjlig.

Läs mer om Inn2Health

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. 

Detta är ett kostnadsfritt event, men skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig i god tid. Var vänlig hantera detta genom att meddela events@sahlgrenskasciencepark.se

Vi ser fram emot din medverkan!

 

inn2healthloggor9stvers2.jpg

Sahlgrenska Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Sahlgrenska Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Sahlgrenska Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.