Invajo - Events tool Get people together

Rotary Mentor 2019-11-12

Hotel Hellsten
Luntmakargatan 68, Stockholm
Visa på karta
12 november 2019
18:00
Lägg i kalender
Arrangör
Rotary Yrkestjänsten distrikt 2350
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Hotel Hellsten
Datum
12 november 2019
Tid
18:00

Rotary Mentor seminarium/arbetsmöte

Rotary Mentor 12 november kl 18 - 21 (kom gärna redan 17.15 för incheckning)

Välkommen till Yrkestjänstens seminarium/arbetsmöte som handlar om MENTORSKAP! Vi ska enligt Mark Maloney, vår världspresident, sträva efter "vibrant clubs" - klubbar som sjuder av aktivitet och engagemang, relevans och attraktivitet! Vad Rotary Yrkestjänst strävar efter är att profilera Rotary som ett yrkesnätverk som gör samhällstjänst genom medlemmarnas personliga insatser! Vad kan då ligga närmare till hands än att använda våra personliga och professionella erfarenheter, nätverk och engagemang till mentorskap där vi medverkar till utveckling av utvalda målgrupper som kan bidra till ett bättre Sverige! Vi vill med detta seminium bidraga till att fler medlemmar och klubbar engagerar sig i mentorskap! Vi har valt ut tre målgrupper som vi med egna erfarenheter vet skapar stort samhällsvärde OCH personlig utveckling för individer som representerar invandrare och ungdomar, ofta både ock! Våra målgrupper ÄR invandrare/ entreprenörer i vardande med fokus på KVINNOR och män i BLING och UNGDOMAR i Ung Företagsamhet (UF) och INVANDRARE med akademisk kompetens och/eller yrkesutbildning genom Rotary Yrkesmentorer!

Program:

17.45 - 18.00

Vi checkar in på Hotell Hellsten, betalar 100:- (med Swish eller kontant) och minglar medan vi hittar vår plats i Stora salen.

18.00 - 19.50

Några ord från vår guvernör Anders Johansson och från Björn Klemming, sammankallande i Yrkestjänstgruppen i distrikt 2350.

1. BLING - vad är det? En framgångsrik verksamhet i Järva för integration

Deqa Abukar, Amal Said & Adnan Yousef från ideella föreningen BLING, startad med stöd av Rotary, berättar om ett framgångsrikt initiativ i Järva att utveckla entreprenörer med fokus på unga kvinnor till framgång genom personlig utveckling och entreprenörskap. Mer än 100 framgångsrika deltagare har genomgått BLINGs process! Günther Hiltmann m fl från Rotary Stockholm-Kungsholmen berättar om "klubbmentorskap" med adepter från BLING (ett Rotary Showcase), Björn Klemming och Lars Strömberg från Rotary Fryshuset berättar om det nya personliga mentorskapet som har startats mellan Rotary och BLING för att ge fler medlemmar i BLING en personlig mentor. Vi talar också kort om "Rotary kompetensmentorer" som vi också har startat för att dela Rotarianernas rika yrkes- och branschkompetens med BLINGs medlemmar! Vi har några av BLINGs Rotaryadepter med på scen!

2. Ung Företagsamhet

Många klubbar har redan nu en väl utvecklad rådgivning mot skolor som jobbar med Ung Företagsamhet. Syfte att utveckla ungdomars kunskap, intresse och förmåga till entreprenörskap! Mats Wallin, erfaren förtagsledare och hållbarhetsexpert presenterar ett framgångsrikt projekt som Rotary Stockholm Strand har genomfört i många år som involverar skola, lärare och ungdomar i en process som innefattar förberedelse, rådgivning av UF-ungdomar, tävlingsinslag och studiebesök på arbetsplatser. Vi presenterar också Ung Företagsamhets erbjudande om partnerskap med intresserade klubbar och vilket värde det ger till klubbar som satsar! Mats har med sig några framgångsrika UF-företagare på scen!

3. Rotary Yrkesmentorer och Stockholm Stads satsning "Integrationspakten"

Rotary Yrkesmentorer startade i Västsverige för flera år sedan och har sedan spridits till flera delar av Sverige. Rotary Yrkesmentorer är en satsning i samarbete mellan Rotary och samhället och syftar till att ge invandrare/adept med akademisk examen och/eller yrkesutbildning en Rotarymentor som med sin erfarenhet och nätverk under två terminer medverkar tilladeptens förståelse av och förberedelse för den svenska arbetsmarknade inom aktuell bransch. Rotary Yrkestjänst har utvecklat en verktygdlåda för att underlätta samarbetet! Kristofer Erlandsson och Peter Eklund (fd guvernörer i distrikt 2350) presenterar Rotary Yrkesmentorer tillsammans med representant för Stockholms Stad. Några mentorer och adepter som har deltagit ger sina erfarenheter!

Vidare presenteras Stockholm Stads satsning på integration genom "Integrationspakten".

   
19.50 - 20.40

Arbetsmöte med fika: “Bikupor med frågor & svar"

Plats: Vi delar upp deltagarna i tre grupper, ca 15 st i varje bikupa, som får fråga ut, diskutera och mingla med mentorer och adepter från de tre mentorskapen. Grupperna roterar. Fika ska finnas tillgängligt vid utpassering från Stora salen (kaffe, vanligt vatten och matig macka).

20.40 - 21.00

Avrundning

Vi samlas tillsammans i Stora salen. Vi ger exempel på hur man skapar ett klubbprojekt inom mentorskap och/eller hur man som enskild Rotarian kan engagera sig! Du får kontaktuppgifter för att att nästa steg att skapa ett klubbprojekt och/eller engagera dig som enskild Rotarian!

21.00 - 21.15

Slut, alla deltagare lämnar Hellsten.

VÄLKOMNA till Rotary Mentor! Är ni några stycken från klubben blir det lättare att engagera er tillsammans!

Yrkestjänstgruppen, Rotary distrikt 2350

 

default