Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Brainchild 4 Pro

Arrangör
Riksförbundet för särskild begåvning
Plats
Tekniska Museet
Datum
3 december 2018
Tid
08:00 - 16:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Brainchild - Om särskilt begåvade elever (hur vi bäst ser och bemöter dem i skolan)

Hur ska ett barn som lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkat av repetition och tänker intensivt bäst bemötas? Särbegåvade barn som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Hur ska skolan arbeta för att göra lektionerna stimulerande för alla parter? 

Välkommen till höstens stora konferens om särskild begåvning. Dagen är riktad till alla yrkesverksamma som arbetar med skola; pedagog såväl som ledning. Riksförbundet för särskild begåvning och Tekniska museet bjuder in till en dag fullmatad med inspirerande föreläsningar som ger verktyg för att arbeta på ett inkluderande sätt med särbegåvade barn.

Vårt mål med konferensen är att öka förståelsen för särskilt begåvade barns sätt att fungera samtidigt som vi ger vägledning i det fortsatta arbetet med att tillgodose deras behov. Vi har bjudit in några av landets främsta experter på särskild begåvning, som kommer att erbjuda många nya insikter och metoder.

Några av frågorna som kommer att tas upp är varför och hur särskilt begåvade elever ska identifieras och stödjas i klassrummet. Utöver generell och grundläggande kunskap om särskild begåvning så är temat för årets konferens att zooma ut och vidga perspektivet. Vi hoppas speciellt öppna ögonen för att upptäcka och hjälpa särskilt begåvade elever bland de som mest sällan identifieras - nyanlända och barn med socioekonomiskt utsatt familjesituation, där det även kan saknas studietradition. Du kommer även få ett internationellt perspektiv - hur skolor och pedagoger i flera andra europeiska länder hanterar sina särskilt begåvade elever. Vi kommer på en föreläsning även att gå in på vilka erfarenheter, för att inte säga bagage, som de särskilt begåvade eleverna bär med sig från unga år. Detta är ett viktigt perspektiv för alla som arbetar med särskilt begåvade elever och vi hoppas även få välkomna konferensdeltagare som arbetar med de yngre barnen, för att möjliggöra att de nya generationernas elever får med sig bästa möjliga upplevelser av barndomsåren.

För mer information och preliminärt schema, besök www.brainchild.org/pro (uppdateringar sker löpande) och vår eventsida på Facebook.
 
Datum: 3 december 2018

Tid: Kl 8.00 - 16.30

Pris vid fakturabetalning (pdf via mail): 1550kr (ej momspliktigt, ingen fakturaavgift tillkommer) 

Pris vid kortbetalning: 1450 kr (ej momspliktigt)  plus Invajos transaktionsavgifter.

Vid betalning oss tillhanda senast 26:e nov ingår frukost, lunch och eftermiddagskaffe.
Obs! Deadline för matbetalning har redan varit. Sent anmälda måste utgå från att frukost, lunch och eftermiddagskaffe inte ingår (Tekniska Museet har däremot en restaurang), men om vi tillåts göra tilläggsbeställningar i efterhand så kommer vi att beställa även till er.

Betalning görs i första hand med kort via Invajo (vars avgifter tillkommer). För den som behöver faktura så kan detta ordnas manuellt, enligt villkor under vår fakturaanmälan

Du kan registrera och betala för dig själv och ytterligare 5 personer vid samma tillfälle. Det behövs dock en mailadress per person.

Förfrågan om att överlåta betald plats, som inte kan utnyttjas, mailas till johan@rfsb.se. Dit mailar du även om du gör sena ändringar i din registrering, avseende t.ex. allergi eller tillgänglighetsbehov, för att säkerställa att dessa ändringar uppmärksammas (detta bör göras minst en vecka innan konferensen).

Anmäl nedan.


Varmt välkomna!

Riksförbundet För Särskild Begåvning använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Riksförbundet För Särskild Begåvning. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Riksförbundet För Särskild Begåvning samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.