Invajo - Events tool

Så påverkar pandemin våra resvanor

Online
22 april 2021
13:00 - 14:30
Lägg i kalender
Arrangör
Region Stockholm
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
22 april 2021
Tid
13:00 - 14:30

Forum för regionplanering - Så påverkar pandemin våra resvanor

Vid årets första forum för regionplanering fokuserar vi på pandemins effekter på våra resvanor. Pandemin har på olika sätt påverkat hur vi transporterar oss i regionen. Vissa förändringar kommer kanske att bli mer bestående än andra. Vi kommer under denna eftermiddag bland annat att fördjupa oss i hur Trafikverket planerar för förändrade resvanor och diskutera vad vi behöver ta med oss framöver i den fysiska planeringen. 

Program

13.00 – 13.10  Introduktion  
Martin Påhlman, chef för Klimatenheten, Region Stockholm

13.10 – 13.30  Trafikverkets projekt Resvanor efter pandemin
Sofia Heldemar, Otto Åstrand och Mårten Johansson, Trafikverket

13.30 – 13.50 Pandemin ett möjlighetsfönster för hållbara beteenden
Noah Linder, doktorand i miljöpsykologi, Gävle högskola

13.50 – 14.05 Under och efter Covid – vilka minskar sitt kollektivtrafikresande?
Isak Rubensson, Samhällsekonom, Trafikförvaltningen, Region Stockholm

14.05 – 14.10 Potential för distansarbete i Stockholms län
Ylva Törne, regionplanerare, Region Stockholm

14.10 – 14.30  Det här händer på Region Stockholm
Martin Påhlman, chef för klimatenheten, Region Stockholm

Forum för regionplanering är en återkommande mötesserie där vi vill samla alla som arbetar med fysisk planering inom regionen. Mötet vänder sig i första hand till dig som arbetar med översiktsplanering och strategisk samhällsplanering på kommun, inom Länsstyrelsen Stockholm, Trafikverket Stockholm och Region Stockholm. 


Forum för regionplanering, Region Stockholm
Maja Berggren, e-post maja.berggren@sll.se
Kim Örtenblad, e-post kim.ortenblad@sll.se

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Forum för regionplanering
19 april 2021 (23:59)
0
Region Stockholm använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Region Stockholm. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Region Stockholm samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.