Besökskraft Stockholmsregionen – tillsammans för stärkt besöksnäring!

7A Odenplan
Odengatan 65, Stockholm
Visa på karta
8 december 2022
13:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Region Stockholm
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
7A Odenplan
Datum
8 december 2022
Tid
13:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Besökskraft Stockholmsregionen – tillsammans för stärkt besöksnäring!

Hur kan vi tillsammans stärka besöksnäringen med målet att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion?

Besökskraft Stockholmsregionen har som mål att skapa en regional arena som stärker och främjar en hållbar utveckling av besöksnäringen i länet.

I bred samverkan med näringsliv, kommuner, destinationsbolag, branschorganisationer, civilsamhälle, offentliga aktörer, universitet och högskolor med flera tar vi reda på hur vi bäst kan bygga ett stödsystem på regional nivå som stärker utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring, där delar av de kulturella och kreativa näringarna ingår.

Inbjudan till workshop!
Nu startar vi upp arbetet genom att bjuda in er som påverkas och påverkar besöksnäringen i regionen till en workshop. Vi använder klusterutveckling som metod för att stödja företagen till ökad konkurrenskraft genom samarbete.

Vi vill gärna att du är med och lägger grunden till arbetet! Några av de frågor som vi tillsammans kommer att arbeta med är:

  • Vilka är de viktigaste strategiska frågorna som vi behöver driva gemensamt med kraft för att utveckla besöksnäring och kulturella och kreativa näringar i regionen?
  • Hur ska vi driva frågorna för att säkerställa och ytterligare stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft även framåt?
  • Vilken är målbilden för regionen på 5 års sikt? Vad ska vi uppnå genom att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena och definiera roller och ansvar tydligt?
  • Hur kan vi använda klustermetodik för att skapa en regional struktur för hållbar utveckling av besöksnäringen i regionen? Goda exempel och lärdomar från lyckade klusterinitiativ nationellt och internationellt.

Ni får gärna skicka inbjudan vidare till kollegor som ni tror kan vara intresserade av att delta!

Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare lunchwraps vid drop-in mellan 12.30-13.00, meddela ev. allergier när du anmäler dig.

Anmälan: Senast 1 december.

Kommunikationer: Odenplan är närmaste station för både pendeltåg och tunnelbana. Parkeringsgarage med direkthiss upp till konferensvåningen finns i huset, infart vid Gyldéngatan 2.

Region Stockholm driver Besökskraft Stockholmsregionen i samverkan med Visit Stockholm.