Invajo - Events tool Skapa event gratis
Detta event har redan ägt rum!

Cyberattacker - Frågan är inte om utan när man blir attackerad

Arrangör
Pulsen Integration
Plats
Pulsen. Konferenslokal, Rom
Datum
24 januari 2018
Tid
08:30

Frukostseminarium om IT-säkerhet

IT-säkerhet är en av vår tids viktigaste frågor. Alla verksamheter behöver vara förberedda för möjligheten att utsättas för olika typer av cyberattacker, och ha en plan för hur man ska agera när det händer.

För att ge dig mer kunskap inom området vill vi bjuda in dig till ett frukostseminarium om IT-säkerhet i januari. 

I denna genomgång kommer en av Pulsens erfarna IT-säkerhetskonsulter prata om vilka typer av hot och attacker som företag/organisationer kan utsättas och vad man kan göra för att förebygga dessa. Pulsen har lång erfarenhet av IT-säkerhet och kan erbjuda såväl förebyggande konsultstöd som operativ hjälp när en attack har skett.

Olika hotbiler:
·         DDos attacker, APT Advanced Persistent Threat, Spearfishing, Malware
·         Ransomware så som WannaCry och Petya, Red Rabbit
·         Hacktivister, Insiders, främmande makter, konkurrenter är exempel på vem/vilka som kan tänkas utföra attacker


Vad kan man göra för att förebygga säkerhetsproblem:
·         Säker och krypterad e-post
·         Sårbarhetsanalyser
·         Säker IT-drift, brandväggar, antivirus
·         Analys av in/utgående nätverkstrafik
·         Utbildning av personal – beteendeanalys
·         Nätverksövervakning


Vad kan Pulsen hjälpa till med efter att man blivit utsatt för en attack:
·         Forensik och utredningar
·         Analysera och sätta en plan för hur ni som bolag kan få en tydligare IT-säkerhetsstrategi
·         Utföra kontinuerliga trygghetsbesök

 

Frukostseminariet, som hålls i Pulsens lokaler på Nils Jakobsonsgatan 5, börjar kl 08.30 och håller på cirka 60 minuter. Fika och kaffe finns på plats.

Seminariet är helt kostnadsfritt och du anmäler dig via formuläret nedan. 

Välkommen!

Pulsen använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Pulsen. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Pulsen samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.