Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Metis Forum 17 november

Arrangör
Prehospital ICT Arena
Plats
Lindholmen Science Park
Datum
17 november 2021
Tid
13:00 - 16:20
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Metis Forum är mötesplatsen för alla som är intresserade av IT och innovation inom prehospital sjukvård. 

PICTA har glädjen bjuda in till Metis Forum i hybridformat - delta på plats eller online

Länk till eventet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI4NzQyOWQtZTQ2YS00NmNlLTg3NDgtNDM4MjliZGFmNDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e878cc4-6561-497e-b474-6618bab28fe1%22%2c%22Oid%22%3a%22593733b1-5eca-4e2d-a7c8-2cf97f8df6be%22%7d

På Metis Forum möts vi för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och tar del av det senaste inom prehospital innovation. Då årets event kommer att ske på både på plats och online finns det goda möjligheter för nätverkande och kunskapsspridande.   

 • Tid: 17 nov 12:00 (på plats - vi bjuder på lunch) 13.00 (online) till kl 16.20. 
 • Plats: Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, 402 78 Göteborg 
 • Möteslänk: Vi skickar ut möteslänk via mail, dagen före eventet 

OBS - detta möte sker både på plats samt online

Programpunkter:

 • 13:00 - Hanna Maurin Söderholm, programansvarig, PICTA, hälsar välkomna. 
 • 13:10 – Digitalisering i Region Kronoberg – 0-100 på tre år.
  Peter Bergehamn, digitaliseringschef och Richard Andersson IT-ansvarig ambulanssjukvården.
 • 13:30 - Demo av Eyescanner - AI-baserad mjukvara för drogtestning 
  Eyescanner är en AI-baserad mjukvara som upptäcker narkotikapåverkan genom bildanalyser av ögonområdet.
  Jenny Johansson, Stefanie Najafi och Shahin Atai presenterar eyescannern och demonstrerar hur det fungerar.

 • 13:50 – Drönare vid hjärtstopp
  Andreas Claesson, KI, uppdaterar om projektet

 • 14:10 - Videosamtal för effektivare patientmöten & Nya MobiMed Care
  Ortivus 

 • 14:30 - 14:50 PAUS 

 • 14:50 – Personcentrerad mobil röntgen + demo 
  Projektet Personcentrerad mobil röntgen är ett unikt samverkansprojekt som syftar till att ta röntgenutrustningen hem till patienten.Tony Jurkiewicz, Röntgensjuksköterska och projektledare för personcentrerad mobil röntgen, Robert Höglind, verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården SU samt Didrik Nilsen, Sales Manager, DR Röntgen och ultraljud, Fuji Film.

 • 15:15 Forskning på rutininsamlad hälso- och sjukvårdsdata
  Ellen Heyman Tolestam, ST läkare och Doktorand, Akutmottagning Hallands Sjukhus

 • 15:35 – Video mellan larmcentral och patient
  Norsk Luftambulanse Stiftelsen, Jørgen Hauge Skogmo, Prosjektleder i Norsk Luftambulanse Teknologi A/S

 • 15:55 – Utveckling av alarmeringssjukvård
  Per Örninge, överläkare Medicinskt ledningsansvarig, Sjukvårdens Larmcentral, VGR.  

 • 16:15 Hanna Maurin Söderholm, programansvarig för PICTA  

 • 16:20 - Slut

Mer om arrangemanget

Eventet arrangeras av PICTA, Prehospital ICT Arena, som drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA att e-hälsa/Digital hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

Som en del i PICTAs arbete arrangeras Metis Forum två gånger om året. Den 17 november äger nästa Metis Forum rum som kommer att vara i form av ett hybridevent, med möjlighet att antingen delta och nätverka på plats eller att lyssna på presentationerna online. Boka din plats idag!

 

Delta online via denna länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI4NzQyOWQtZTQ2YS00NmNlLTg3NDgtNDM4MjliZGFmNDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e878cc4-6561-497e-b474-6618bab28fe1%22%2c%22Oid%22%3a%22593733b1-5eca-4e2d-a7c8-2cf97f8df6be%22%7d 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.