Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Metis Forum

Arrangör
Prehospital ICT Arena
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
19 mars 2020
Tid
11:00 - 16:30

FRAMFLYTTAT: Metis Forum

Metis Forum är mötesplatsen för alla som i öppen samverkan vill medverka till att öka nyttiggörandet av eHälsa/Digital Hälsa inom Prehospital sjukvård. 

På Metis Forum träffas man för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, identifierar hinder för nyttiggörande samt lyfter idéer till gemensamma projekt som stimulerar och driver innovation. Heldagsseminarierna är kostnadsfria och lunch ingår.

Prehospital ICT Arena, PICTA, drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA driva på så att e-hälsa/Digital hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

Som en del i arbetet arrangeras Metis Forum 2-3 gånger om året. Detta är heldagsseminarier, där ämnen som kliniska beslutsstöd (inklusive AI), drönare, vårdprocessutveckling, nya kommunikationslösningar och videostöd dyker upp på agendan.

OBS! Det 14:e Metis Forum är FRAMFLYTTAT - vi återkommer med nytt datum!

Programmet kommer att ha följande rubriker:

• Augmented Reality och framtidens övning

• Prehospital Telecommunication 2025 and Today

• AI och hjärnan

• PICTA aktiviteter - info samt redovisning pågående och nya projekt

Läs hela programmet i fliken till höger!

 

 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.