Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Metis Forum

Arrangör
Prehospital ICT Arena
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
9 oktober 2019
Tid
11:00 - 16:30

Välkommen till Metis Forum!

Prehospital ICT Arena (PICTA) drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården.

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där PICTA:s intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt.  

Den 9 oktober är det dags för det 13:e Metis Forum
- få platser kvar, boka nu!

Denna gång kommer vi bland annat att få besök och en presentation från Norge och Innlandet Sykehus, kring hur man provar att prehospitalt använda en huvudkamera för att streama video från t ex en patients bostad till sjukhus för att få telemedicinskt beslutsstöd i patientomhändertagandet. Under dagen bjuder vi på lättare lunch och fika, så att det ges goda möjligheter till nätverkande.

I övrigt kommer programmet att ha följande rubriker:

• Drönare i hälso- och sjukvård - aktuella projekt

• Mobilitet och samverkan - projekt och företagspresentationer

• Beslutsstöd och IT - projekt och företagspresentationer

• PICTA aktiviteter - info samt redovisning pågående och nya projekt

Läs hela programmet i fliken till höger!

 

 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.