Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Metis Forum

Arrangör
Prehospital ICT Arena
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
12 mars 2019
Tid
11:00 - 16:30

Välkommen till Metis Forum!

Prehospital ICT Arena (PICTA) drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården.

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där PICTA:s intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt.  

Preliminärt program

11.00 Välkomna och Inledning

11:10 Borgholmsmodellen; vårdsamverkan och hemsjukhus; (Preliminärt, tbc)
11.35 Mobila öppenvårdsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset; David Gembäck & Christofer Barresten, Sahlgrenska universitetssjukhuset

12.00 Lättare lunch serveras

12:45 Detecht MC-app för olycksdetektion – första steget i vårdkedjan; Tobias Goldman, Detecht
13:10 Medfield Strokefinder; AI/Machine Learning i en med-tech utrustning; Andreas Fhager, Chalmers
13.35 Precisionsmedicin i cancerbehandling vid Massachusetts General Hospital; InterSystems
14:00 Beslutsstöd för sepsis; Martin Kerstell, Cerner

14.30 Fika och mingel

15:00 Nyheter och uppdateringar från PICTA; Johanna Bergman & Bengt Arne Sjöqvist
  • Prehospital Arena – förstudie inom Vinnovas program visionsdriven hälsa
  • PreTest – den prehospitala testbädden
  • PreSISe – AI baserat beslutsstöd för bedömning av sepsisrisk prehospitalt
  • ViPHS (videostöd i den prehospitala strokekedjan) – nu i kliniska tester

16:15 Sammanfattning & Avslutning Bengt Arne Sjöqvist & Johanna Bergman; PICTA

16.30 Slut

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.