Plats
Studion, Lindholmen Science Park
Datum
24 januari 2023
Tid
12:30 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Boka din plats på nästa PICTA Forum 24 januari

Snart är det dags för årets första PICTA Forum (f.d. Metis Forum) - en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom det prehospitala innovations- och utvecklingsområdet. 

PICTA Forum arrangeras av PICTA, Prehospital Innovationsarena som drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi öka antalet innovationer samt skapa mer nytta för den prehospitala sjukvården. På vårt återkommande event PICTA Forum vill vi sprida kunskap och inspiration om många olika delar av det prehospitala arbete som pågår ute i landet. 

Denna gång kan vi erbjuda ett tjugotal gäster plats i studion på Lindholmen Science Park tillsammans med oss varifrån vi kommer att streama eventet för dig som hellre vill delta på distans. Om platserna i studion är slut kan du skriva upp dig på väntelistan. Vi kommer att erbjuda avbokade platser i turordning. Även du som skriver upp dig på väntelista, men kanske inte får en plats i studion kommer automatiskt att få en länk utskickad dagen före eventet. 

NÄR? 24 januari kl. 12.30 - 15.30 (lunch 11.45 - 12.30 för deltagare på plats)
VAR? Digitalt eller i studio på Lindholmen Science Park (välj vid bokning)

 

Eventet är kostnadsfritt. OBS! Vi kommer att servera en kall, vegetarisk lunch innan vi börjar och vi gör en paus för fika på eftermiddagen. Om du ska delta på plats och ej önskar lunch och/eller fika eller om du behöver specialkost, maila: helene.lindstrom@lindholmen.se


PROGRAM:

11.45 - 12.30 Lunch för anmälda gäster

12.30 - 12.40 Hanna Maurin Söderholm, programchef PICTA

12.40 - 13.00 Riskbedömning av patienter med bröstsmärta i ambulans. Kristoffer Wibring, Verksamhetsutvecklare, ambulanssjuksköterska, medicine doktor, Region                                    Halland och Göteborgs Universitet

13.00 - 13.20   Säkrare bedömning med ultraljud i ambulansen? Erfarenheter från Paulus-projektet - Johan Dahlgren, Ambulanssjukvården Skaraborg

13.20 - 13.40   Ambulanssjukvårdens samverkan med primärvården i Region Norrbotten – Långa avstånd men också många vägar! Anna Jaako, Ambulanssjuksköterska, Erika Hubertsdotter, Ambulanssjuksköterska, Region Norrbotten

13.40 - 14.00 PAUS

14.00 - 14.20 TEAPaN - Smart olycksdetektion med optimalt utnyttjande av blåljusresurser - Bengt Arne Sjöqvist, Professor Emeritus Digital Health, Chalmers

14.20 - 14.40  Dedalus amPHI systems, Erica Bonns CMO

14.40 - 15.00  Early Prehospital Sepsis Identification (EPSI) –Using clinical decision support and AI tools in the prehospital care. Mads Lause Mogensen, VD treat Systems

15.00 - 15.15 Hanna Maurin Söderholm avslutar

 

Varmt välkommen att vara med!