Plats
Lindholmen Science Park
Datum
28 september 2022
Tid
09:00 - 16:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Konferens om Prehospital video

Välkommen att vara med på en inspirerande resultat- och erfaringskonferens om prehospital video

Som avslutning på projektet Prehospital Video i Samverkan (PreViS) bjuder vi in till konferens om prehospital video. En rad inbjudna talare berättar om aktuella projekt och erfarenheter i Sverige och Norden; resultat och erfarenheter från PreViS-projektet kommer presenteras och olika tekniska lösningar som tagits fram inom projektet för såväl portabel som fast video kommer att demonstreras. Vi kommer också gemensamt att fundera över hur vi tar arbetet med prehospital video vidare in i framtiden.

Konferensen är gratis och öppen för såväl projektparter och intressenter som ambulansverksamheter, forskare och intresserade företag.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
Vi kommer att börja kl. 9.00 med en mingelfrukost, äter lunch tillsammans och avslutar kl. 16.30. Programmet uppdateras löpande. Anmäl dig senast den 21/9.


VAD? PreViS (Prehospital Video i Samverkan) resultat- och erfaringskonferens
NÄR? 9:00 - 16:30 den 28 september 2022
VAR? I Göteborg på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5

 

programfinal.png


Mer om arrangemanget
Konferensen arrangeras av Helseinn, Sykehuset Innlandet och PICTA Prehospital Innovationsarena som gemensamt driver PreViS-projektet.

PICTA drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med ett trettiotal aktörer från sjukvård, näringsliv, akademi, intresseorganisationer och innovationsaktörer. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA att e-hälsa/Digital hälsa nyttiggörs och leder till innovation inom den prehospitala sjukvården.

 


interregsverigenorgewebr2937.png

 

 

 

kombologopictahelseinn6926.png

 

sykehusetinnlandetlogow300.png