Plats
LINK Business Center
Datum
2 - 8 maj 2023
Tid
08:30 - 17:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för ett företags utveckling. Konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Utbildningen Rätt Fokus vänder sig till dig som behöver få grundläggande kunskaper eller vill utvecklas i ditt styrelsearbete.

 

Vi erbjuder Rätt Fokus i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus är en mycket uppskattat utbildningen och helhetsbetyget under 2022 är 4,6 av 5 från deltagarna. Hela 100 procent av deltagarna kan dessutom rekommendera utbildningen till vänner och kollegor.

Utbildningen riktar sig till
Vd, ägare och ledare som vill förbättra samspelet med styrelsen samt till styrelseledamöter och blivande ledamöter som vill bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete.

Upplägg
Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

Rätt styrning
Rätt bemanning
Rätt inriktning
Rätt arbetssätt                                 

Lärare:
Lena Lyckenvik

Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen där samtliga träffar sker på LINK Business Center i Linköping.

Tisdag 2 maj kl 8.30-17.30
Måndag 8 maj kl 8.30-17.30

Certifiering:
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. Certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

Kostnad:
Medlemspris 15 900 kronor exkl moms (gäller medlemmar i Östsvenska Handelskammaren eller StyrelseAkademien). För icke-medlemmar 17 900 kronor exkl moms.

Övrig information:
Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
Lunch och fika ingår.
Litteratur (ingår): Vägledning till god styrelsesed och kursdokumentation i pärm.
Kallelse skickas separat ca 1 vecka innan kursstart.