Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
29 - 30 september 2021
Tid
17:00 - 18:15

Seminarium - How to be a seller on Amazon

This cource will be in English.

Amazon has made it to Sweden. It’s a golden opportunity for entrepreneurs to become a seller on this platform and dominate the market in the near future.

In this course we are going to introduce you to the Business model called Amazon FBA and how to become an active seller on Amazon.
It will be in two parts and both occasions will be in English. The course is free of charge.

Course representer, Azzam Alarran, is an active seller since 2019 and an expert in the ecommerce field. Azzam is a photographer as well as videographer.
Torbjörn Johansson is an advisor at NyföretagarCentrum and is also an active seller with extensive experience of Amazon.

This minicourse will cover:
• The mechanism of Amazon FBA
• How to find a profitable product.
• What is a private labeling?
• Scaling your amazon FBA business.
• The worksteps in order (PDF)
• Common mistakes and valuable advices.
• The avarge expences.

Register no later than 28 September 2021.
Registration binding.

We use the digital tool Zoom Cloud Meetings.

 

nfcneutral.pngregionsormland.pngeulogocrgb.png

 

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andra tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt få stöd och rådgivning via Nyföretagarcentrum i Sörmland och Stua. Från 1 juni 2021 och cirka 2,5 år framåt driver Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Sörmland en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Seminarium - How to be a seller on Amazon 29-30 september
28 sep 2021 (23:59)
0
NyföretagarCentrum Eskilstuna använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av NyföretagarCentrum Eskilstuna. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, NyföretagarCentrum Eskilstuna samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.