Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Nobelmuseet
Plats
Nobelmuseet
Datum
28 september 2018
Tid
18:00 - 19:00

Nyfiken på "Rätten till frihet" - Ett samtal om Martin Luther King

(Scroll down for English)

Få, om ens någon, har så starkt personifierat en politisk rörelse som Martin Luther King, Jr. Hans röst känner vi alla igen, hans retoriska förmåga har satt spår i oss alla.

I samband med invigningen av utställningen ”Rätten till Frihet” bjuder vi in till ett panelsamtal mellan Bernice A. King, VD för King Center, Atlanta, Georgia och Martin Luther Kings yngsta dotter; Dr Karcheik Sims Alvarado, historiker och utställningskonsult, samt Ashley Woods, curator för utställningen ”Rätten till Frihet”. Samtalet leds av Nobelmuseets chef Olov Amelin.

Grundläggande i Kings arbete var hans religiösa tro. Den stärkte honom i motgång och var den gemenskap han utgick ifrån i sitt arbete. Med denna bakgrund var det självklart för King att förankra medborgarrättsrörelsen i en princip om icke-våld. Kampen skulle föras med fredliga protester, agitation och upplysning. År 1964 tilldelades Martin Luther King Nobels fredspris. Han skrev därmed in sig bland en grupp Nobelpristagare som med icke-våldet som fundament kämpat mot orättvisor och förtryck.

När Nobelmuseet nu inviger utställningen ”Rätten till Frihet”, 50 år efter mordet på King, så är det för att hylla en av de mest uppmärksammade Nobelpristagarna. Intresset för hans liv och verk är fortsatt mycket stort – och kampen för mänskliga rättigheter är långt ifrån över.

Utställningen presenteras av Nobelmuseet i samarbete med The King Estate.

Samtalet hålls på engelska. 

Fri entré. Begränsat antal sittplatser, boka plats. Ståplatser, för att lyssna, i mån av plats.

Varmt välkomna!

Panelsamtalet är också upptakten inför Nobel Calling, den vecka då vi firar 2018 års Nobelpris.

License granted by Intellectual Properties Management, Atlanta, Georgia, as exclusive licensor of the King Estate.

 

Curious About “A Right to Freedom” - A discussion on Martin Luther King, Jr


Few, if anyone, has personified a political movement as Martin Luther King, Jr. His voice is instantly recognizable to everyone, his words have left impressions in us all.

In connection with the inauguration of the exhibition “A Right to Freedom”, we invite you to a panel discussion with Bernice A. King, CEO of King Center, Atlanta, Georgia and Martin Luther King’s youngest daughter; Dr Karcheik Sims Alvarado, who recently published the book ”Atlanta and the Civil Rights Movement 1944–1968”, and Ashley Woods, curator of ”A Right to Freedom”. The discussion is moderated by Olov Amelin, the Director of the Nobel Museum.

Fundamental in King’s work were his religious beliefs. They strengthened him in adversity and formed the community from which his work emanated. With this background it was clear to King to anchor his civil rights moment in a principle of non-violence. The struggle should be fought with peaceful protests, agitation and enlightenment. In 1964, King was awarded the Nobel Peace Prize. He then joined a fellowship of Nobel Laureates who – with non-violence as a guiding light – fought against injustice and oppression.

When the Nobel Museum now inaugurates the exhibition “A Right to Freedom”, 50 years after King’s assassination, it is to celebrate one of the most notable Nobel Laureates. Interest for his life and work is still high – and the struggle for human rights is far from over.

The exhitibion is presented by the Nobel Museum in collaboration with The King Estate.

Free admission. Limited number of seats available, a ticket is needed. There is also room for a standing audience.

Welcome!

The panel is also the start of Nobel Calling, the week when we celebrate the 2018 Nobel Prizes.

 
License granted by Intellectual Properties Management, Atlanta, Georgia, as exclusive licensor of the King Estate.

Stiftelsen Nobel Center använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen Nobel Center. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen Nobel Center samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.