Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
NHS
Plats
Stora Aulan, Huvudentrén, Sahlgrenska Sjukhuset
Datum
14 mars 2018
Tid
08:45 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll

Vi följer upp vårt tidigare mycket välbesökta seminarium "Effektiv Vård" som handlade om effektiviseringspotentialen i svensk sjukvård. 

Nu hälsar vi dig varmt välkommen till ett heldagsseminarium som belyser hur vi kan komma åt en del av denna effektiviseringspotential.

Kravet på effektiv samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun står i centrum. Vi vill diskutera hur denna samverkan, som vi benämner triangeldramat i svensk hälso- och sjukvård, kan lösas på ett bra sätt för individ, organisation och samhälle och där primärvården får en ny roll.

Seminariet arrangeras av Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) i samverkan med Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Science Park, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Vi vänder oss till verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Väst-Sverige, region, kommuner, Sahlgrenska Akademin, Chalmers och berörd industri.

Seminariet är kostnadsfritt, men du betalar själv din egen lunch.

Program

08.45 - 09.00 Välkomstanförande   
  Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL  
  Moderator: Nils Crona, docent och chefläkare i primärvården  
09.00 - 12.15 På väg mot en samordnad utveckling för god och nära vård - Färdplan och målbild  
  Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, tillsatt för att leda arbetet med sjukvårdens strukturförändring med primärvården i fokus
30 min

 

Frågor 20 min
  Paus med förfriskningar 20 min
  Hur primärvården kan fullgöra en ny roll och bidra till att minska triangeldramat  
  Agneta Hamilton, allmänläkare    
  Charlotte Barouma, allmänläkare, konsult primärvårdsutveckling 45 min
  Irene Svenningsson, distriktssköterska    
  Frågor         15 min
  Kort paus 5 min
  Primärkommunens ansvar och syn på en ny roll för primärvården och hur och med vilka resurser kommunen kan bidra till att minska triangeldramat  
  Thomas Jungbeck, direktör Västkom  
  Henrik Ripa, ordförande i Göteborgs-regionens Kommunalförbunds sociala styrgrupp 45 min
  Sven-Ove Andersson, socialchef, Lidköpings kommun     
  Frågor 15 min
12.15 - 13.00 Egen lunch  
13.00 - 15.00 Vad den slutna vården kan göra för att minska triangeldramat och betydelsen av närvård och samverkan  
  Marianne Alärd, koordinator Närvård Västra Skaraborg 45 min 
  Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör SU, professor  
  Frågor 15 min
  Hur kan ny digital teknik och framtida utbildningsbehov/-strukturer hjälpa till att minska triangeldramat    
  Anette Åquist Falkenrot, medinsk informationsdirektör, SU  
  Christer Rosenberg, utvecklingschef Närhälsan, VGR 30 min
  Olle Larkö, f.d. dekanus Sahlgrenska akademin   
  Frågor 10 min
  Paus med kaffe och förfriskningar     20 min
15.00 - 16.00 Sammanfattande diskussion och aktuell planering inom VGR  
  Panel med Anna Nergårdh, Agneta Hamilton, Charlotte Barouma, Ann-Marie Wennberg Larkö, Sven-Ove Andersson och Christer Rosenberg. Ledning: Cecilia Björkelund, professor  
16.00 Avslutning  
  Nils Crona  

sjukvardenstriangeldrama.png

Sahlgrenska Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Sahlgrenska Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Sahlgrenska Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.