Invajo - Events tool

Finns det PFAS i er kommun? Tillfälle 2

Online
19 oktober 2020
10:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
Naturvårdsverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
19 oktober 2020
Tid
10:00 - 12:00

Kan det finnas platser i er kommun som har förorenats av PFAS genom användning av brandsläckningsskum?

Naturvårdsverket och Sveriges geologisa undersökning bjuder in till seminarium med genomgång av uppdraget gällande inventering och riskbedömning av samtliga platser i Sverige där brandskum med innehåll av högfluorerande ämnen (PFAS) hanterats.

Nu är det dags att anmäla sig!

Seminariet upprepas vid två tillfällen och du väljer vilket datum som passar bäst. Inför varje seminarium skickas en länk till sändningen samt det material som seminariet handlar om.

Målgrupp: kommuner, länsstyrelse, konsulter och myndigheter.

Seminariet kommer vara en direktsänd föreläsning med viss möjlighet att ställa frågor. Ett mindre antal deltagare (max 10 personer) kan närvara på plats på Naturvårdsverket, föranmälan krävs.

Syfte
Högfluorerade ämnen (PFAS), som historiskt i stor utsträckning har använts och även idag i viss utsträckning används i brandskum, har förorenat yt- och grundvatten i Sverige på ett flertal platser. Det rör sig om platser där brandövning skett och andra platser där brandskum på olika sätt hanterats. På ett antal av dessa platser har det lett till omfattande kostnader för samhället då vattentäkter fått stängas eller dyr rening av dricksvatten installeras. Det saknas idag en samlad bild över omfattningen av problemet.

Syftet är att sprida kunskap om var i era kommuner och län det kan finnas platser som kan utgöra en risk för spridning av PFAS till grundvatten och grundvattentäkter. Det är angeläget att det framtagna dataunderlaget används vidare på lokal, regional och nationell nivå för att begränsa riskerna med dessa ämnesgrupper.

Innehåll
Detta uppdrag har genomförts av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och seminarierna kommer att hållas av Lars Rosenqvist som är den person som har arbetat med detta uppdrag. Lars kommer att berätta om uppdraget och visa vilken data som har använts för att göra riskbedömningen och kort även den metodik för riskbedömning som har använts. De platser i Sverige där brandskum har hanterats och som har ingått i uppdraget samt riskbedömningen är sammanställda i en Excelfil. Riskbedömningen i Excelfilen är uppdelat per kommun och den kommer att bli offentlig under hösten 2020. Lars kommer att guida er igenom denna fil och visa hur ni kan använda den i ert arbete.

Välkommen önskar Karin Norström (NV) och Lars Rosenqvist (SGU)