Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Hur kan man få alla elever att utveckla aktiv läskraft?

Arrangör
Natur & Kultur Akademi
Plats
Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur, Markeliussalen, våning 5.
Datum
3 december 2018
Tid
14:30 - 17:40

Hur kan man få alla elever att utveckla aktiv läskraft? Förskoleklass – årskurs 3

Under denna eftermiddagsföreläsning får du lyssna till Barbro Westlund som tar med dig på en spännande resa genom att beskriva sin egen tidigare klassrumspraktik och sin roll som läsforskare och lärarutbildare.

Med utgångspunkt i aktuell läsinlärnings- och läsförståelseundervisning förtydligas innebörden av att skolans undervisning ska vila på såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. Vad betyder det i praktiken?

Vidare tas frågor upp om vad alltmer krav på digitalisering i klassrummet innebär för de yngre barnen. Vad säger forskningen om till exempel skrivande med papper och penna eller tangentbord? Får det konsekvenser om eleverna läser texter på papper eller på läsplattor?

Flera konkreta klassrumsmodeller presenteras som du kan använda med dina elever. Detta görs utifrån frågeställningar som ”Vilka läs- och skrivproblem kan uppstå och hur kan de förebyggas?” men även utifrån aspekten hur redan goda läsare och skribenter kan få stöd i att utvecklas ytterligare.

Målgrupp: Lärare i förskoleklass – årskurs 3, inklusive fritidshemmets personal.

Pris: 825 kr ex. moms (faktura eller kortbetalning)
Datum: Måndagen den 3 december 2018 kl. 14.30–17.30
Lokal: Markeliussalen, våning 5, Natur & Kultur, Karlavägen 31, 114 31 Stockholm. 


Boken ”Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Fk – årskurs 3” av Barbro Westlund finns att köpa på plats. 

 

PROGRAM

14.30–15.40  

Begreppet  Aktiv läskraft – från teori till praktik

    Vad innebär det att bygga sin undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
    Vilka är de stora teorierna du behöver känna till?
    Vilken betydelse får olika kunskapssyn för elevers språk-, läs- och skrivlärande?

Språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning och läsförståelse
    Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt?
    Vilka effekter har olika läsinlärningsmetoder?
    Hur organiserar man en aktiv läsförståelseundervisning som gynnar alla elever?

15.40-16.00
Paus med förfriskningar.
 
16.00–17.30

Forts. språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning och läsförståelse

Digitala resurser i läs- och skrivundervisningen
    Vad innebär det att ha digital kompetens?
    Papper och penna eller tangentbord – vad säger forskningen?
    Att läsa papperstext eller på läsplatta – vad säger forskningen?

  Sammanfattning och tid för frågor

17.30 Tack för idag

Natur & Kultur Akademi använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Natur & Kultur Akademi. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Natur & Kultur Akademi samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.