Invajo - Events tool

Dialogmöte Antibiotikaresistens Innovation Läkemedel Diagnostik

Helio
Hötorget 9, Stockholm
Visa på karta
17 maj 2018
12:00 - 17:00
Lägg i kalender
Arrangör
Nationella forskningsprogrammet inom Antibiotikaresistens
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Helio
Datum
17 maj 2018
Tid
12:00 - 17:00

Dialogmöte om Innovation Läkemedel Diagnostik

Nationella Forskningsprogrammet Antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet (VR) har fått i uppdrag av Regeringen att sätta upp ett nationellt forskningsprogram inom antibiotikaresistens. Forskningsprogrammet ska ta fram en vägledande strategisk forskningsagenda för området och initiera, koordinera och stödja relevant forskning baserad på denna.


Inom ramen för arbetet att ta fram forskningsagendan kommer VR tillsammans med övriga medlemmar i programkommittén anordna tre dialogmöten med forskare, industri och andra intressenter för att ge möjlighet till inspel, återkoppling, samt identifiering av behov, utmaningar och kunskapsluckor vad gäller forskning om antibiotikaresistens.

Ett första dialogmöte avhandlar forskning, innovation och utveckling av ny antibiotika, alternativ till antibiotika samt diagnostik av antibiotikaresistenta infektioner hos människa.

(Länk för vidarebefordan av inbjudan till andra intresserade: https://invajo.com/l/ddV8YJb2Td )

OSA 14 maj, 17:00

OBS Begränsat antal platser. 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare från varje organisation vid stort intresse.

 

Ett andra dialogmöte som avhandlar Antibiotikaresistens inom djurhälsa, livsmedel och miljö hålls i Uppsala 29 maj kl 13-17. För mer information se https://invajo.com/l/2lcTWraT4h  

Ett tredje dialogmöte som avhandlar Antibiotikaresistens kopplat till prevention, övervakning, och vård hålls i Göteborg 4 juni kl 13-17. För mer information se https://invajo.com/l/0rzxbHep57  


Välkommen!


Programmkommittén för det Nationella forskningsprogrammet Antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Hav och Vattenmyndigheten, RISE, Sida, Socialstyrelsen, SVA, Vinnova

genom

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare Medicin-Hälsa

Patriq Fagerstedt, programansvarig Nationella forskningsprogrammet Antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet