Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

End of Waste

Arrangör
Nätverket Renare Mark region Norr
Datum
7 oktober 2021
Tid
10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Hur kan riskminimerande åtgärder och saneringar kombineras med nyttiggörande av vissa typer av avfall utan att behöva deponera avfallet långt ifrån uppkomstplatsen? Region Norr anordnar ett studiebesök med inriktningen End Of Waste.

I samband med saneringsinsatser dyker resurshushållnings-och hållbarhetsfrågor kring en saneringsåtgärd upp allt oftare. Väger resurserna, kostnaderna, koldioxidutsläppen och uttaget av jungfruligt material upp nyttan av att transportera avfallet långt till en avlägsen deponi?

För att visa ett storskaligt projekt där avfall som vanligtvist körts till deponi återvinns i högre grad än tidigare genomförs ett studiebesök i Sundsvall den 7 oktober. Här får du se exemepel på återvinning av schaktmassor i återvunnen CE-märkt ballast.

Datum, tid och plats
Den 7 oktober kl. 10.00 Hulivägen 50, Sundsvall

Program 
10.00-10.30 Samling vid platskontor. Introduktion och genomgång av arbetsmiljöregler. 
10.30-11.30 Rundtur och genomgång av produktion och anläggning. Avslutning med frågor. 

Varmt välkomna hälsar Region Norr!

Nätverket Renare Mark använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Nätverket Renare Mark. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Nätverket Renare Mark samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.