Detta event har redan ägt rum!

Årsmöte Region Mälardalen och webbinarium

Arrangör
Nätverket Renare Mark region Mälardalen
Plats
Online
Datum
8 mars 2022
Tid
14:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om Think Pinks mellanlagringsplats i Kagghamra!

Vi inleder med årsmöte och fortsätter därefter med webbinarium om Think Pinks mellanlagringsplats för avfall i Kagghamra och Kassmyra i Botkyrka kommun.

Om Think Pinks
En del av fastigheten Ström 1:1, i Kagghamra Hamn i Botkyrka, har fram till 2018 använts som mellanlagringsplats för återvinning av plast, papp och trä. Därefter har det sannolikt lagrats mer osorterat avfall, troligen till övervägande del byggnadsavfall på platsen.

En brand uppstod i avfallet i november 2020 och branden släcktes med vatten. Den 23 december 2020 började avfallet återigen brinna. Det konstaterades även att det fanns risk för skred vid avfallshögen. På grund av skredrisken, förekomst av skyddsvärt grundvatten och närheten till ytvatten bedömdes det inte möjligt att släcka branden med vatten denna gång. Brandförsvaret byggde därför tryckbankar för att förebygga skred och därefter täcktes avfallshögen med i huvudsak sand och silt. Avfallshögen är nu övertäckt och ligger kvar på området. Temperaturmätningar görs kontinuerligt för att kontrollera avsvalningsprocessen.

Till följd av branden finns det risk för spridning av miljöfarliga ämnen från området. Risken bedöms finnas både under pågående brand samt efter att högen övertäckts. Från det att den andra branden startade har undersökningar för att kontrollera föroreningsspridningen från branden genomförts av Liljemark Consulting (jord, grundvatten, ytvatten, växter etc). Andra aktörer har även undersökt föroreningsspridning till luft.

Webbinariet
Under webbinariet kommer Ksenija Orlovskaya Köll från Liljemark Consulting att ge en kort historik (hur har avfallet hamnat där), beskrivning av området, vilka olika undersökningssteg som har genomförts och resultat från dessa samt vidare hantering av området.

Efter detta kommer Pernilla Ljungren från Ragnsells berätta om omhändertagandet av avfallet från Think Pinks andra mellanlagringsplats i Kassmyra där Ragnsells är mottagare för avfallet.

Datum och tid
Vi ses på Teams tisdagen den 8 mars. Årsmötet börjar kl. 14.00 och webbinariumet pågår 14.30-16.00.

Länk
I din bokningsbekräftelse hittar du möteslänken (spara mailet från Nätverket Renare Mark). Det är viktigt att du anger rätt e-post adress i din anmälan då all kommunikation sker via e-post. 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen i Region Mälardalen!

default
Nätverket Renare Mark använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Nätverket Renare Mark. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Nätverket Renare Mark samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.