Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Studiebesök vid Häradsuddens avfallsanläggning

Arrangör
Nätverket Renare Mark region Öst
Datum
27 oktober 2021
Tid
09:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Studiebesök vid Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping

Den 27 oktober kan du delta i studiebesök och rundvandring på Ragn-Sells anläggning Häradsudden, är en av Sveriges största avfalls- och återvinningsanläggningar lokaliserad strax väster om Norrköping. 

Det har bedrivits återvinnings- och deponeringsverksamhet på Häradsudden sedan starten 1977. Ragn-Sells övertog ägandet och driften över anläggningen 1 januari 2015. Verksamheten inom anläggningen omfattar mottagning, sortering, behandling, lagring och deponering av avfall. Bland de återvinningsmetoder som används på anläggningen kan bland annat nämnas:

· Mekanisk sortering av blandade avfallsfraktioner
· Utsortering av metaller från förbränningsaska
· Geokinetisk behandling av PAH-förorenad jord (i pilotstudieskala)
· Deponering av icke-farligt avfall
· Elproduktion genom uppsamling av deponigas
· Högteknologisk reningsutrustning för dag- och lakvatten

Program
09.00-10.00      Presentation av anläggningen
10.00-12.00      Rundvandring
12.00-13.00      Ragn-Sells bjuder på lunch

Varmt välkomna!

Nätverket Renare Mark använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Nätverket Renare Mark. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Nätverket Renare Mark samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.