Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Glasbruksåar och dess föroreningar nedströms

Arrangör
Nätverket Renare Mark region Öst
Plats
Online
Datum
5 oktober 2021
Tid
15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Intressant webbinarium om glasbruksåar och dess föroreningar nedströms!

Region Öst anordnar ett webbinarium som behandlar två huvudstudier som utförts i två glasbruksåar; Ljungbyån och Lyckebyån, Kalmar län. Var med och lyssna den 5 oktober kl. 15.00! 

Längs Lyckebyån ligger bl.a. glasbruken Kosta, Sea, Transjö, Åfors, Johansfors och Emmaboda och längs Ljungbyån hittar vi bl.a. Målerås, Gullaskruv, Orrefors, Flygsfors, Flerohopp och Pukeberg. Huvudstudien omfattar provtagningar, undersökningar och utredningar. Undersökningarna har gjorts med fokus på att man ska kunna prioritera åtgärder med störst miljönytta samt hur man kan dela in glasbruksåar i delområden inför åtgärd. Provtagningarna har omfattat flera hundra sedimentprover och prover på ytvatten, jord, gäddor och kräftor.

En riskbedömning finns framtagen där MKN (Miljökvalitetsnormen) och de så kallade Vattenförekomsterna har spelat en viktig roll tillsammans med de historiska och geografiska förutsättningarna. Åtgärdsutredningen har lyft fram möjliga sätt att ta sig an problemen.

Webbinariet pågår ungefär 1 timme. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Observara att i din bokningsbekräftelse finns länken till webbinariet (den långa länken). 

Nätverket Renare Mark använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Nätverket Renare Mark. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Nätverket Renare Mark samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.