Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Del 2: Bygglogistik, Miljödata & Sveriges miljömål

Arrangör
MIMIC/CLOSER
Plats
Online
Datum
26 mars 2021
Tid
08:00 - 10:00

Webinar del 2

Denna webbinarieserie arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag m. fl.

Bygglogistik är ett stort och komplext område med många intressenter i bygglogistikkedjan. Vi planerar därför för en fortsättning där olika utmaningar kommer att adresseras.

Del 1 i webbinarieserien fokuserade på varför insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten, behövs. 

Under del 2 kommer fokus att ligga på hur denna insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten, kan och bör gå till. 

Mötet kommer att hållas via GoToWebinar.

Länken för webbinariet hittar ni här:

https://attendee.gotowebinar.com/register/56469130784550668  

Vi rekommenderar starkt att du laddar hem och installerar GoToWebinar-appen - alternativt att du använder Chrome webläsare. Här kan du installera GoToWebinar >

Agenda 

08:00 CLOSER, MIMIC och Malin Kotake, Trafikverket hälsar alla välkomna och inleder webbinarieserien.
08:10 Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar erfarenheter från införande av standardiserat digitalt arbetssätt. 
08:20 Mattias Ekhem, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), berättar om Nationellt ramverk och grunddata för förvaltningsgemensam digital infrastruktur och informationsutbyte. 
08:30 Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag och Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna presenterar hur branschorganisationerna med gemensamma benämningar stödjer ett digitalt informationsutbyte och arbetssätt. 
08:40 Atle Andersen, Kubicom m.fl., berättar om förenkling för chaufför genom QR-kod på vågkvitto framtagen i Byggbranschens Elektroniska Affärstandard (BEAst). 
08:45 Q&A 
08:55 Paus 
09:05 Johan Andersson, Trafikverket, presenterar Trafikverkets syn på förutsättningar för effektivt digitalt datautbyte. 
09:15 Martin Strid, Trafikverket, presenterar projektet Energiledningssystem för anläggningar (ELSA). 
09:20 Peter Sundgren, NCC m.fl., berättar om digital rapportering av fraktade schaktmassor från Korsvägen, Västlänken Göteborg. 
09:30 Andreas Bäckström, Svevia, berättar om direktrapportering av drivmedelsförbrukning.  
09:40 Q&A 
09:50 CLOSER,MIMIC och Anders Aabakken, Trafikverket avslutar webbinariet. 

Agendan uppdateras löpande

Skicka gärna vidare inbjudan i dina egna kanaler!

Webbinariet kommer att spelas in och kommer att kunna ses i efterhand. 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.