Invajo - Events tool

Bygglogistik, Miljödata & Sveriges miljömål

Arrangör
MIMIC/CLOSER
Plats
Online
Datum
29 januari 2021
Tid
08:00 - 10:00

Webinar del 1

Denna webinarserie arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag m. fl.

Bygglogistik är ett stort och komplext område med många intressenter i bygglogistikkedjan. Vi planerar därför för en fortsättning där olika utmaningar kommer att adresseras (om det finns intresse).

  • Del 1 fokuserar på varför behövs insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten?
  • Under del 2 kommer fokus att ligga på hur denna insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten, kan/ bör gå till.

Mötet kommer att hålls via GoToWebinar, registrera dig här >

Vi rekommenderar starkt att du laddar hem och installerar GoToWebinar-appen - alternativt att du använder Chrome webläsare. Här kan du installera GoToWebinar >

Anslut 10 minuter innan webinariet startar. 

 

Preliminär Agenda

08.00 - 10.00

  • MIMIC och CLOSER hälsar alla välkomna och presenterar ambitionen med webinarserien.
  • Trafikverket presenterar Transportplanering 2.0 och Sveriges Miljömål med fokus på planering och behov av samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi genom hela livscykeln inom bygg- och anläggningslogistik inkl enhetligt digitalt informationsutbyte.
  • Tommy Lenberg, Byggherrarna berättar om arbetet med kvalitetssäkring, funktionsupphandling, innovation och kravställning i samband med entrepenad och byggande.   
  • Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten berättar om regeringsuppdraget "att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader".
  • Anna Fredriksson, Linköping Universitet, presenterar lärdomar från projekten MIMIC, Störningsfri stad och Fossilfri Bygglogistik.
  • Fredrik Bergman, Exploateringskontoret Stockholms Stad, berättar om behovet av miljödata och hur ett av stadens hållbarhetsprojekt Norra Djurgårdsstaden arbetar med datafångst i olika delar av projektet.
  • Martin Strid, Trafikverket, presenterar projektet ELSA som syftar till att öka tillförlitligheten i mätningar och analyser av utsläpp av klimatpåverkande gaser i samband med infrastrukturbyggen.
  • Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag, berättar om värdet av digital utsläppsdata för att styra mot miljömål och klimatneutrala transporter samt vikten av standarder för att uppnå ett effektivt och enhetligt arbetssätt för digital rapportering från fordon till kunder.

Agendan uppdateras löpande

Skicka gärna vidare inbjudan i dina egna kanaler!

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Webinar del 1
29 jan 2021 (09:55)
0
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.