Rundabordssamtal i Inkluderande Innovation under Medicinteknikdagar...

Online
5 oktober 2021
13:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Medtech4Health / Inkluderande Innovation
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
5 oktober 2021
Tid
13:30 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Rundabordssamtal i Inkluderande innovation under Medicinteknikdagarna 2021

Varmt välkommen att vara med under vårt rundabordssamtal som äger rum under Medicinteknikdagarna 2021. Tanken är att vi tillsammans ska lyfta viktiga frågeställningar och goda exempel för att skapa ännu starkare och mer konkurrenskraftiga svenska innovationsföretag.

Vi vänder oss till dig med intresse för innovation och normer. Har du ett stort engagemang i medicinteknisk forskning och utveckling? Är du student, entreprenör eller forskare? Väcks din nyfikenhet på var i den medicintekniska innovationsprocessen som normer kan spela roll? Eller vilka taktiker vi kan använda för att möjliggöra normkreativ innovation?

Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och inte minst till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt kommer dessa i större utsträckning att vara mer målgruppsanpassade och kan då bättre möta behoven hos såväl vårdprofessioner som hos patienter och medborgare. Vid detta tillfälle måste du delta vid Medicinteknikdagarna för att kunna vara med. 

När? 5 oktober 2021 kl. 13.30 - 15.00 inom Medicinteknikdagarnas arrangemang (du måste delta i MTD för att kunna vara med)
Var? Digitalt. OBS! Länk mailas ut till anmälda deltagare 24 timmar före eventet.
Så här går det till: Samtalet inleds med en genomgång och därefter diskuterar vi vidare i smågrupper. Alla deltagare i samtalet har samma status och varje deltagares röst har samma vikt - för att göra samtalet i sig inkluderande.

Läs mer om projektet här

Vill du veta mer?
Kontakta malin.hollmark@swedishmedtech.se


Sista anmälan 4 oktober kl. 12.00. Länk till mötet mailas ut 24 timmar före det startar!

Varmt välkommen!

Se gärna Vinnovas film om vad Normkritisk innovation är: