Invajo - Events tool

Inkluderande Innovation: Rundabordssamtal

Online
21 maj 2021
13:00 - 14:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Medtech4Health / Inkluderande Innovation
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
21 maj 2021
Tid
13:00 - 14:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Rundabordssamtal i inkluderande innovation!

Det första av våra öppna rundabordssamtal äger rum den 21 maj och vi vill att du ska vara med. Tanken är att vi tillsammans ska lyfta viktiga frågeställningar och goda exempel för att skapa ännu starkare och mer konkurrenskraftiga svenska innovationsföretag.

Vi vänder oss till dig med intresse för innovation och normer. Har du ett stort engagemang i medicinteknisk forskning och utveckling? Är du student, entreprenör eller forskare? Väcks din nyfikenhet på var i den medicintekniska innovationsprocessen som normer kan spela roll? Eller vilka taktiker vi kan använda för att möjliggöra normkreativ innovation?

Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och inte minst till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt kommer dessa i större utsträckning att vara mer målgruppsanpassade och kan då bättre möta behoven hos såväl vårdprofessioner som hos patienter och medborgare. En ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt arbetssätt kommer på sikt att ge konkurrensfördelar.

När? 21 maj 2021 kl. 13.00 - 14.30
Var? Digitalt. OBS! Länk mailas ut till anmälda deltagare 24 timmar före eventet.

Alla deltagare i samtalet har samma status och varje deltagares röst har samma vikt - för att göra samtalet i sig inkluderande.

Vill du veta mer?
Kontakta malin.hollmark@swedishmedtech.se


Sista anmälan 20 maj kl. 12.00. Mötet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Se gärna Vinnovas film om vad Normkritisk innovation är: