Invajo - Events tool

Ö för Ö - Sandhamns skärgård

Sandhamn
Sandhamn 638, Sandhamn
Visa på karta
30 - 31 mars 2017
11:30 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Länsstyrelsen i Stockholm
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Ö för Ö – Sandhamns skärgård

Länsstyrelsen bjuder in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i er skärgård. Vi arbetar nedifrån och uppåt vilket betyder att en lokal förankring är central.

Under dagarna kommer vi tillsammans att arbeta fram gemensamma prioriteringar för Sandhams skärgårds fortsatta utveckling och försöka enas om insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och boende i Sandhamns skärgård samt till tjänstemän och politiker från Värmdö kommun, Länsstyrelsen, Landstinget, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna. Deltagantet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen står för mat och logi. Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men senast fredag den 24 mars

 

Underlag att ta del av inför konferensen

Inventering - Inventeringen om Sandön kommer att användas i uppstarten av workshopen för att starta diskussioner kring utveckling och förändringsarbete. Syftet är att ge alla deltagare samma information och utgångspunkt inför mötet.

Finansieringsmöjligheter - Sammanställningen av möjliga finansieringsmöjligheter ger förslag på finansiering ni kan söka för projekten som vi kommer att arbeta fram tillsammans under ö-träffen.

Program - Programmet anger start och sluttider för dagarna samt ungefärligt tidsschema för workshoppassen

Dag 1 - 30 mars

9:40

 

Waxholmsbåt avgår från Stavsnäs, ankomst till Sandhamn kl. 10:45 (anslutande buss går från Slussen kl. 08:48). 

11:30-12:30

Gemensam lunch, Sandhamns Värdshus.

13:00-18:00

Pass 1 – Ö för Ö, inklusive fikapaus, Missionshuset.

19:00-

Gemensam middag, Sandhamns Värdshus.

Dag 2 - 31 mars

08:30-11:30

 

Pass 2 – Ö för Ö, inklusive kaffe/te, Missionshuset.

11:30-12:30

Gemensam lunch, Sandhamns Värdshus.

13:00-16:00

Pass 3 – Ö för Ö, inklusive fikapaus, Missionshuset.

17:00

Waxholmsbåt avgår från Sandhamn, ankomst till Stavsnäs 
kl. 18.05 (anslutande buss går till Slussen kl. 18:15).

 

Vet du någon mer som borde bjudas in eller har frågor kontakta oss gärna.
 
Välkommen!
Tomas Norberg och Rebecca Berlin