Invajo - Events tool

Ö för Ö - Arholma skärgård

Båkbergsgården
22 - 23 mars 2018
10:45 - 14:30
Lägg i kalender
Arrangör
Länsstyrelsen i Stockholm
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Ö för Ö – Arholma skärgård

Länsstyrelsen bjuder in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i er skärgård. Vi arbetar nedifrån och uppåt vilket betyder att en lokal förankring är central.

Under dagarna kommer vi arbeta fram gemensamma prioriteringar för Arholma skärgårds fortsatta utveckling och försöka enas om insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och boende i Arholma skärgård samt till tjänstemän och politiker från Norrtälje kommun, Länsstyrelsen, Landstinget, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.

Norrtälje kommun deltar på konferensen som en del i kommunens arbete med att stödja lokala initiativ - ett delmål i förslaget till landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram, som det ska fattas beslut om den 16 april 2018. Översiktlig information om status och innehåll i programmet kommer att presenteras.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna. Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men senast torsdag den 15 mars. Deltagandet är kostnadsfritt. Länsstyrelsen står för kostnader för kost och logi.

 

UNDERLAG INFÖR KONFERENSEN
Se underlag som bilagor under bifogade dokument.
 
Inventering
Inventeringen om Arholma skärgård kommer att användas i uppstarten av workshopen för att starta diskussioner kring utveckling och förändringsarbete. Syftet är att ge alla deltagare samma information och utgångspunkt inför mötet. 

Finansieringsmöjligheter
Sammanställningen av möjliga finansieringsmöjligheter ger förslag på finansiering ni kan söka för projekten som vi kommer att arbeta fram tillsammans under ö-träffen.

Program
Programmet anger start och sluttider för dagarna samt ungefärligt tidsschema för workshoppassen.


PROGRAM
22 mars

09:45                    Waxholmsbåt 09:45 från Östersjö brygga, ankomst till Granö brygga på Arholma kl. 09:55.*
10:45-12:00 Pass 1 – Ö för Ö, inklusive kaffe/te, Båkbergsgården.
12:15–13:15 Gemensam lunch, Österhamns B&B.
13:30 – 18.00 Pass 2 – Ö för Ö, inklusive fikapaus, Båkbergsgården.
19.00 -             Gemensam middag, Österhamns B&B.

23 mars
08:30–11:30 Pass 3 – Ö för Ö, inklusive kaffe/te, Båkbergsgården.
11.45–12:45 Gemensam lunch, Österhamns B&B.
13:00–14:30 Pass 4 – Ö för Ö, inklusive fikapaus, Båkbergsgården.
15:25                    Waxholmsbåt avgår från Granö brygga, ankomst till Östersjö brygga kl. 15:40.**
*    Alternativt avgår Waxholmsbåt 10:05 från Simpnäs brygga, ankomst till Arholma     
     brygga kl. 10:20, om istrafik har upphört.
**  Alternativt avgår Waxholmsbåt från Arholma brygga 14:50, ankomst till Simpnäs kl. 15:05, om istrafik har upphört.
 
 
 
Vet du någon mer som borde bjudas in eller har frågor kontakta oss gärna.
 
Välkommen!
Tomas Norberg och Rebecca Berlin
 
 
 lstlogovansterwordfarg.png    euflaggaeuropeiskajordbruksfondenfarg.jp
 

Ö för Ö drivs med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansieras av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information besök: www.oforo.se