Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Ö för Ö - Gräskö skärgård

Arrangör
Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms läns landsting
Plats
Gräskö byväg 2
Datum
17 - 18 oktober 2018
Tid
11:00 - 15:30

Ö för Ö - Gräskö skärgård 17-18 oktober

Länsstyrelsen i Stockholm bjuder tillsammans med Stockholms läns landsting in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i er skärgård. Vi arbetar nedifrån och uppåt vilket betyder att en lokal förankring är central.

Under dagarna kommer vi tillsammans att arbeta fram gemensamma prioriteringar för Gräskö skärgårds fortsatta utveckling och försöka enas om insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och boende i Gräskö skärgård samt till tjänstemän och politiker från Norrtälje kommun, Länsstyrelsen, Landstinget, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna. Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men senast onsdag den 10 oktober. Deltagandet är kostnadsfritt. Länsstyrelsen står för kostnader för kost och logi.

Program och annat underlag inför konferensen finns under bifogade dokument till höger. Anmälningssidan kommer att uppdateras med ytterligare underlag när konferensen närmar sig.

 
Vet du någon mer som borde bjudas in eller har frågor kontakta oss gärna.
 
Välkommen!
Tomas Norberg och Rebecca Berlin
 
 
 lstlogovansterwordfarg.png    sllcentrrgb.png      euflaggaeuropeiskajordbruksfondenfarg.jp
 

Ö för Ö drivs med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansieras av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information besök: www.oforo.se

Länsstyrelsen i Stockholm använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Länsstyrelsen i Stockholm. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Länsstyrelsen i Stockholm samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.