Invajo - Events tool

Framåtblick Gotland - Tillit för ett framgångsrikt Gotland

Joda Bar & Kök
Skeppsbron 24, VISBY
Visa på karta
2 oktober 2018
08:00 - 10:00
Lägg i kalender
Arrangör
Länsförsäkringar Gotland
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Joda Bar & Kök
Datum
2 oktober 2018
Tid
08:00 - 10:00

Framåtblick Gotland - Tillit för ett framgångsrikt Gotland

Tillit för ett framgångsrikt Gotland

Ett seminarium om sammanhållning, samverkan och vår tilltro till varandra

Vi har det stora nöjet att välkomna dig till andra upplagan av Framåtblick Gotland, ett samtalsforum där vi tillsammans med Länsförsäkringars Forskningsfond skapar en mötesplats mellan forskning och samhälle. Vid det kommande tillfället kommer vi att fokusera på tillitens betydelse för ett framgångsrikt Gotland samt vilka utmaningar och möjligheter detta innebär för Gotlands utveckling.

Tillit är något av ett ”klister” som förbinder både enskilda individer och hela organisationer i ett samhälle, något avgörande för vår förmåga att lösa problem och driva utveckling tillsammans. Det finns olika typer av tillit, såsom tillit till familj och vänner, grannar, närsamhälle, myndigheter samt företag. Tilliten är dynamisk och förändras över tid, vilket får stora konsekvenser på en rad områden.

Frågan är då, vad innebär detta för Gotland? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför i vår miljö?

Våra två inledningstalare inleder med att dela sin bild av tillitens betydelse, dess utveckling och vad som bör uppmärksammas för att skapa gynnsamma förutsättningar framåt. Föredragen belyser tilliten på flera plan och vi får bland annat en bild av hur organisationers förutsättningar till samarbete berörs av tillitsutvecklingen.

Tanken med våra samtalsforum är att stärka utbytet mellan forskning, politik, civilsamhälle och näringsliv. Efter inledningstalarna följer ett panelsamtal där representanter från både offentlig verksamhet och det lokala näringslivet diskuterar utmaningar och möjligheter för Gotland. Målet är att du som medverkar ska få en uppdatering av de senaste forskningsrönen inom området samt inspiration till vad du kan göra i din verksamhet för att bidra till ett mer framgångsrikt, stryktåligt och hållbart samhälle, på Gotland och i världen.

Välkommen att diskutera dessa viktiga samtids- och framtidsfrågor och få möjlighet att bidra med ditt eget engagemang runt vår gemensamma framtid!

Vet du någon mer som skulle ha nytta och glädje av detta forum? Sprid då gärna inbjudan vidare i din organisation.

Tid: 2 oktober, 08:00 - 10:00. Frukost är tillgängling från 07:30.

 

Möt forskarna:

Lars Trägårdh kommer att presentera variation och trender gällande tillit över tid och diskutera relationen mellan tillit och social sammanhållning, det svenska samhällskontraktet och den svenska modellen i ett jämförande och historiskt perspektiv.

Lars Trägårdh är professor i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Han leder ett större forskningsprogram kring den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. Han forskar också kring det svenska samhällskontraktet och den svenska nationella identiteten i en tid av ökad migration och mångfald. Han leder även ett forskningsprojekt kring filantropi och demokrati. Han medverkar också i den offentliga debatten i Sverige, dels genom återkommande framträdanden i radio och TV men framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.

Sten Widmalm kommer att diskutera tillitens egenskaper, hur tillit används av olika aktörer på lokal så väl som nationell nivå, och vad vi bör tänka på för att bevara tillit när reformer för framtiden ska genomföras. Den grundläggande frågan som ställs är: Vad får människor att handla rätt, även när ingen ser på?

Sten Widmalm är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han medverkar regelbundet i svensk debatt i politik- och forskningsfrågor. För närvarande är han forskningsledare för två projekt: Persona som undersöker vilken roll socialt och institutionellt kapital påverkar möjligheterna för samarbete mellan krishanteringsorganisationer i EU, och TOLEDO som undersöker politisk tolerans i Sydasien och delar av Afrika.

default