Get people together
Plats
Karlstad Congress Culture Centre
Datum
27 april 2022
Tid
12:10 - 16:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Styrning mot hållbar konsumtion

På seminariet kommer styrning mot hållbar konsumtion att belysas och diskuteras. Forskare från forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption kommer att presentera perspektiv från forskningen och ge exempel på sätt att styra mot, eller på andra sätt möjliggöra, hållbar konsumtion. Teman som kommer att belysas och diskuteras är om information kan spela någon roll i omställning mot hållbar konsumtion, om det går att styra utbudet av varor och marknadsföringen av dem och om det är möjligt att möjliggöra minskad konsumtion av varor. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där den centrala frågan är hur och om förslag för hållbar konsumtion kan komma in i beslutsfattande.

Det finns möjlighet att delta på enstaka pass, och i så fall komma och gå under pauser på utsatta tider i programmet.

LIVE-SÄNDNING:
Se detta seminarie live online här om du inte har möjlighet att delta fysiskt: 

https://youtu.be/YJZh3EiRv34


Program
12:10-13:00 Lunch på Karlstad CCC
13.30-13.40 Välkommen samt presentation av programmet
Ansvar: Erica-Dawn Egan (moderator)

13.40-14.10 Spelar information någon roll i omställning mot hållbar konsumtion?
Vilka begränsningar och möjligheter finns för information som styrmedel? Finns det sammanhang då det är effektivt och hur ska det då utformas och vilka kan det riktas mot? Finns det sammanhang då det är ineffektivt?
Mikael Klintman, Lunds Universitet och David Andersson, Chalmers ger sina perspektiv på frågorna.

14.10 – 14.15 Mikropaus

14.15-14.45 Kan vi styra utbud och reklam?
EU har tidigare förbjudit ineffektiva glödlampor och Sverige har reglerat alkohol- och tobaksreklam. Vilka idéer finns för hur vi framöver skulle kunna bidra till bättre hälsa och lägre miljöpåverkan genom att begränsa utbud och reklam för ohållbara produkter, eller genom att genom politiska beslut se till att utbudet av hållbara produkter blir bättre?
Jörgen Larsson, Chalmers, och Carl Dalhammar, Lunds Universitet ger sina perspektiv på frågorna.

14.45 – 15.10 Fikapaus

15.10-15.40 Kan konsumtionens volym styras?
Under detta pass diskuteras varukonsumtionen och möjligheter att minska dess omfattning och därmed miljöpåverkan genom styrning. Vad finns det för möjligheter och risker?
Karin Bradley, KTH, och Ola Persson, KTH ger sina perspektiv på frågorna.

15.40 – 15.45 Mikropaus

15.45 –16.30 Vad får beslutsfattare att lyssna till förslag för hållbar konsumtion?
Hur kan nya förslag för omställning komma in i beslutsfattande, hur ser processerna ser ut och vad är det som möjliggör och bromsar? Vad avgör, vad kan snabba på? Vad gör att styrmedelsförslag faller eller beslutas?
Diskussion tillsammans med Elin Bergman, Cradlenet och delegationen för cirkulär ekonomin. Henrik Barkman, Karlstad kommun och Johan Jarelin, Konsumentverket. Deltar gör också Åsa Svenfelt, KTH

 

Välkomna!
Åsa Svenfelt

Vid frågor om detta evenemang skicka dessa till Åsa Svenfelt