Get people together
Plats
Online
Datum
21 maj 2020
Tid
13:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Symposium om målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö

SYMPOSIET BLIR PLATTFORM FÖR VIDEOPRESENTATIONER

 

Videopresentationerna som utgör symposiet finns att se på kth.se/malkonflikt-symposiumVi kommer att samla in och publicera en serie videoklipp med inspel där relevanta aktörer klargör sin syn på målkonflikten, pratar om vilka utmaningar den skapar för dem, och vilka potentiella lösningar de ser. Dessa inspel kan sedan användas som en kunskapsbank och utgångspunkt i vidare diskussioner om målkonflikten.  ​Videoklippen kommer att publiceras via vår hemsida i mitten av maj, och vi återkommer med mer detaljer kring publicering här och på mail till anmälda deltagare när det närmar sig. 

Cirkulation av material kan kvarhålla nivåer av farliga ämnen i ekonomin som vi beslutat att fasa ut, och sekundära resurser som metaller och plast är ofta mer förorenade än dess jungfruliga motsvarighet. 
Strikta krav på renhet riskerar att förhindra cirkulation, medan allt för liberala krav riskerar att sprida farliga ämnen. Så hur balanserar vi egentligen mellan maximal återvinning och minimala gifter i omlopp på bästa sätt?  
 

Ansvariga för organisationen är Nils Johansson och Herman Elvingson från Strategiska Hållbarhetsstudier på KTH, och Joakim Krook från Industriell Miljöteknik på LiU. Frågor om symposiet till Herman på hermanel@kth.se .

Symposiet finansieras av VINNOVA och FORMAS