Invajo - Events tool Skapa event gratis
Plats
KTH, Stockholm
Datum
6 maj 2020
Tid
13:00 - 17:00

Symposium om målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö

SYMPOSIET BLIR DIGITALT

Det fysiska symposiet ställs in, men vi kommer att ordna något digitalt samma dag. Vi åtekommer inom kort med mer information om hur det kommer att fungera. Anmäl er gärna för att ta del av vidare information.

Cirkulation av material kan kvarhålla nivåer av farliga ämnen i ekonomin som vi beslutat att fasa ut, och sekundära resurser som metaller och plast är ofta mer förorenade än dess jungfruliga motsvarighet. 
Strikta krav på renhet riskerar att förhindra cirkulation, medan allt för liberala krav riskerar att sprida farliga ämnen. Så hur balanserar vi egentligen mellan maximal återvinning och minimala gifter i omlopp på bästa sätt?  

 
Den 6 maj anordnas ett symposium på KTH, tillsammans med Delegationen för cirkulär ekonomi, kring målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Med det här symposiet vill vi lyfta upp målkonflikten på den politiska dagordningen, men också gå ett steg längre och se hur den kan och bör balanseras i praktiken. Symposiet organiseras av KTH i samarbete med Linköpings Universitet. Delegationen för cirkulär ekonomi medverkar och kommer att fånga upp intressanta frågor och insikter att ta vidare i deras arbete som rådgivande instans till regeringen.

Finns det en målkonflikt? Hur kan den regleras i policy och styrmedel? Vilka hinder ser branschen för att öka återvinningen? Hur har aktörer utomlands löst det? Vad kan vi lära oss från andra länder och forskningen? 
 
På symposiet kommer olika samhällsaktörer att presentera sina perspektiv på följande frågor: 

  • Vilka är de huvudsakliga problemen i målkonflikten?  
  • Hur bör målkonflikten hanteras? 
  • Hur kan den regleras i policy och styrmedel? 
  • Vad kan vi lära oss från andra länder och forskningen?  

Symposiet kommer att avslutas med en paneldebatt och inkluderar självklart fika! 


NÄR: 6 maj 2020, kl. 13-17 
VAR: KTH, Stockholm 
Organisatörer: Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet, Delegationen för Cirkulär Ekonomi.

Ansvariga för organisationen är Nils Johansson och Herman Elvingson från Strategiska Hållbarhetsstudier på KTH, och Joakim Krook från Industriell Miljöteknik på LiU. Frågor om symposiet till Herman på hermanel@kth.se .

Symposiet finansieras av VINNOVA och FORMAS

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Symposium 2020-05-06
29 april 2020 (23:59)
0
KTH, LiU, Delegationen för Cirkulär Ekonomi använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av KTH, LiU, Delegationen för Cirkulär Ekonomi. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, KTH, LiU, Delegationen för Cirkulär Ekonomi samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.