Vi lär oss om SEXUELL HÄLSA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER

Online
13 oktober 2022
16:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Kompis Sverige
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
13 oktober 2022
Tid
16:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Vi lär oss om SEXUELL HÄLSA OCH REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER

 
Välkomna till Kompis Sveriges torsdagsträffar online!

Tillsammans lär vi oss om olika ämnen och diskuterar i mindre grupper.
 
Detta tillfälle välkomnar vi LÄKARE I VÄRLDEN! Tillsammans får vi veta mer om sexuell hälsa och våra reproduktiva rättigheter.
 
 
 
 
 
Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka på boka. Zoom-länken skickas samma förmiddag.
Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Vi lär oss om PSYKISK OHÄLSA
13 okt 2022 (15:50)
0
Kompis Sverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Kompis Sverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Kompis Sverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner.