Invajo - Events tool

Medlemssamråd 2020

14 - 30 januari 2020
Arrangör
Sandra Hertze
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Kommuninvest Medlemssamråd 2020

Medlemssamråden är tillfällen för medlemskretsen att mötas för information, inspiration och goda samtal. Samråden är en viktig demokratisk kanal för medlemsinflytande. Här behandlas angelägna frågor som senare kan komma upp som beslutsärenden på den formella föreningsstämman. 


Program:

11.45 - Registrering
12.00 - Gemensam lunch
12.45 - Medlemssamråd
14.15 - Kaffepaus
16.00 - Slut för dagen

Läs mer på vår hemsida.

 

Webbsändning

Medlemssamrådet i Stockholm den 29 januari kommer att webbsändas på vår hemsida.
Det kommer finnas möjlighet att inkomma med tankar och frågor på distans via www.menti.com
För att delta på distans krävs ingen anmälan! Sändningen kommer gå att se i efterhand.