Invajo - Events tool

Kommuninvest Medlemssamråd

Arrangör
Kommuninvest
Plats
Online
Datum
12 - 28 januari 2021

Medlemssamråden 2021 i helt digitalt format

I januari är det dags för ännu en runda av medlemssamråd. Detta är en viktig kanal för medlemsinflytande där representanter för Kommuninvest ekonomisk förening möter förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i kommuner och regioner.

På agendan finns en analys av läget i kommunsektorn, en genomgång av hur det går för Kommuninvest samt diskussioner om aktuella frågor inför föreningsstämman i april och i övrigt för verksamheten. Fokus ligger på inflytande och dialog.

P g a coronaläget, där smittspridningen under senhösten ökat markant, kommer Medlemssamråden denna gång att genomföras i ett helt digitalt format. I enlighet med råd och rekommendationer, och med ambitionen att så många som möjligt ska kunna delta, är detta i nuläget den rimliga lösningen.

 

Program: 

13.00 - Medlemssamråd startar
15.30 - Slut för dagen

Vi återkommer med en detaljerad dagordning.

Anmälan är fri, och man väljer den dag som passar bäst.

Ett underlag inför medlemssamråden, inklusive dagordning och grundinformation, kommer att skickas ut i början av januari.

Inloggningslänken till det medlemssamråd som man valt att delta i skickas ut någon dag i förväg.


Varmt välkommen!

medlemssamradillustration200pxbred.png

 
Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Kommuninvest använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Kommuninvest. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Kommuninvest samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.