Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Kommuninvest
Plats
Online
Datum
11 februari 2022
Tid
10:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Vilka är nyckelfrågorna för kommunsektorn efter pandemin?

Coronapandemin är ännu inte över. Men efter två år av aktiv pandemihantering ser det ändå ut som om kommunsektorn är på väg in i en ny fas. Det är dags att lyfta blicken och återigen stärka fokuset på de åtgärder som behövs för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Men vilka åtgärder handlar det om? Vilka är de nyckelfrågor som kommunsektorn nu har att hantera?

En central faktor i dynamiken kring kommunsektorns utveckling är samspelet mellan forskning och praktik. Där samspelet fungerar bra kan forskningen komma med viktiga bidrag till utformningen och genomförandet av relevanta åtgärdsprogram. Men samspel kräver ett visst mått av samsyn. Hur är det med den saken idag? Hur ser forskningen respektive praktiken på vilka frågor som nu är viktigast?

I rapporten ”Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses”, som publicerats av Kommuninvests forskningsberedning, görs en analytisk genomgång av de problem och möjligheter som kommuner och regioner står inför på lite längre sikt. Det talas bl a om investeringsnivåer, kompetensförsörjning, samhällsservice, effektiviseringar, samverkan och strukturreformer.

Hur står sig detta och andra forskarperspektiv i en jämförelse med vad politiker och tjänstepersoner för närvarande prioriterar högst i den praktiska verksamhetsutvecklingen? Var är forskningen och praktiken enade, var går de isär och var skulle de behöva närma sig varandra?

Talare:

Åsa Granat, kommundirektör Borlänge kommun

Ulf Ramberg, docent Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kommuninvest använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Kommuninvest. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Kommuninvest samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.