Invajo - Events tool
Arrangör
Kommuninvest
Plats
Online
Datum
3 september - 20 oktober 2020

Kommuninvest Finansforum

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Inriktningen är att, med hjälp av intressanta gäster, gå på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. I år blir denna samlade analys extra viktig. I kölvattnet av coronapandemin står kommuner och regioner inför tuffare tider. Utmaningarna i ekonomiarbetet kan bli både större och svårare än tidigare.

I år omvandlas allt detta till ett nytt och helt digitalt koncept: ”Finansforum”. Under 8 veckor i september och oktober arrangeras 8 webbinarier och 4 workshops på högaktuella och varierande teman.

Som deltagare väljer man helt flexibelt vad man vill delta i. Man sätter ihop sin egen ”favoritmix”. Man kan vara med på alla eller på bara ett enda arrangemang – och allt däremellan. Samtliga arrangemang är kostnadsfria. Workshop-tillfällena är öppna för 15 deltagare och det är först till kvarn som gäller. 

Webbinarierna genomförs i Zoom och workshop-tillfällena i Teams. En möteslänk kommer skickas ut i god tid innan till de som har anmält sig.

Ta del av programmet här.

Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Kommuninvest använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Kommuninvest. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Kommuninvest samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.