Invajo - Events tool

Extra Medlemssamråd

16 - 19 september 2019
Arrangör
Kommuninvest
Boka/OSA

Vi bjuder in till samråd för att diskutera kapitalfrågorna

Vid medlemssamråden i januari 2019 presenterades och diskuterades den kapitalutredning som Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) genomför.

Bakgrunden till utredningen är att Föreningen och Bolaget gör bedömningen att Föreningen på sikt behöver öka sitt kapital. Det beror inte på att verksamheten är ifrågasatt eller att vi har problem – tvärtom. Den ökade utlåningen till våra nuvarande medlemmar och potentiella medlemmar leder till att vi behöver kapital för expansion. En viktig bidragande orsak till behovet av expansionskapital är att nuvarande medlemmar lånar mer än beräknat.

Bolaget har redovisat sina utgångspunkter och förslag till ställningstagande. Föreningens del av kapitalutredningen pågår för närvarande och vi vill nu träffa medlemmarna och redovisa hur långt vi har kommit i utredningsarbetet och de preliminära slutsatser vi kommit fram till.

Vi bjuder därför in er till Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna!

 

Plats och datum:

Umeå 16/9 - P5 Väven, Storgatan 46

Hässleholm 18/9 - Vita Salongen, Vattugatan 18

Stockholm 19/9 - At six, Brunkebergstorg 6

 

Program:
11.45 – Registrering
12.00 – Lunch
12.45 – Medlemssamråd
14.30 – Kaffepaus
16.00 – Slut för dagen

 

Webbsändning:
Om du inte har möjlighet att delta så kommer vårt samråd i Stockholm att webbsändas på www.kommuninvest.se/samrad. Ingen anmälan eller kod krävs för att se sändningen. Inspelningen kommer att finnas tillgänglig även i efterhand.
 

 

Varmt välkomna till samråd!

Kommuninvest ekonomisk förening
Göran Färm                                              
Föreningsstyrelsens ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Kommuninvest använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Kommuninvest. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Kommuninvest samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.