Klimatsynks slutkonferens

Digital sändning
22 september 2021
10:00 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Klimatsynk
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digital sändning
Datum
22 september 2021
Tid
10:00 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

nyklimatsynk.jpg

Varmt välkommen till Klimatsynks slutkonferens

Klimatsynk avslutas men arbetet med omställningen fortsätter. Det är dags att summera, reflektera och gå vidare. I den här digitala konferensen bjuder vi både på lärdomar och erfarenheter från de senaste sju åren och inspiration inför den fortsatta resan mot ett fossilfritt samhälle.  

Under dagen får du ta del av vad Klimatsynk har åstadkommit under åren. Du får också en bild av nuläget från global till regional nivå, information från kommissionens ”Gröna deal” och ”Fit for 55” samt en presentation av de nationella satsningarna i kommande Regionalfondsprogram.

Det går bra att skicka inbjudan vidare till en kollega eller om det är någon annan du tror som kan vara intresserad av denna konferens.
Klicka på "Skicka inbjudan vidare" längre ner på sidan.  

Här hittar du sändningen: Livesändning - Klimatsynk

Sändningen startar 10:00.

Program 
Paus kommer att läggas in under både för- och eftermiddag.

10:00 Välkommen!
Lena Callermo, Avd. chef Resurseffektivt samhälle, Energimyndigheten
Patrik Sällström, Avd. chef Regioner, Tillväxtverket
10:20 Det här har vi lärt oss - lärdomar från sju år med den Regionala utvecklingsfondens insatser för omställning till en koldioxsidsnål eknomi

Stefan Baier,
Projektledare Klimatsynk, Tillväxtverket
Karin Fant, Bitr Projektledare Klimatsynk, Energimyndigheten
10:40 Projektpresentationer och samtal

Gustaf Länn
, Energimyndigheten, Energimyndighetens samverkan med regionala aktörer för att nå små och medelstora företag.
Stina Jonsson,Senior projektledare RISE, talar om vad som behövs för att få fart på utvecklingen mot cirkulära affärsmodeller.
Anna Gemzell, Utvecklingsstrateg Umeå kommun, berättar om kommunens arbete med att påverka medborgarnas beteende mot en hållbar mobilitet och varför jämställdhet spelar roll.
12:00 LUNCH
13:00 Nulägesbild och framtidsbevakning från global till regional nivå

Helena Molin Valdéz
,Former Head of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) Sercreteriat
Helena ger, med en internationell blick, bilden av hur regionala och lokala insatser förhåller sig till en global omställning mot en hållbar framtid.
Gustaf Lind, Generalsekreterare WWF Sverige. Gustav kommer att prata om "Så räddar det regionala klimatet och naturen". Biologiska mångfald och klimat - hur kan dessa perspektiv gemensamt skapa mervärden och bidra till en hållbar utveckling.
Björn Sandén,Klimatpolitiska rådet, Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers Tekniska högskola. Björn ger en inblick i det klimatpolitiska rådet och synen på arbetet framåt mot ett fosilfritt samhälle ur ett nationellt perspektiv.
14:00 EU-kommissionens och Sveriges ambitioner i kommande programperiod

Jürgen Salay
, Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för Klimatpolitik informerar bl a om EU Green Deal och Fit for 55.
Patrik Sällström, Avdelningschef Regioner, Tillväxtverket Presenterar arbetet med Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Fonden för rättvis omställning.
Annika Rosing, Enhetschef Miljö och Innovation, Tillväxtverket. Annika berättat om hur Tillväxtverket tänker sig arbetet i kommande programperiod. Hur man genom samverkan mellan myndigheter och den regionala nivån kan skapa ett driv och mervärde i de satsningar som kommer i den nya programperioden.