Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
27 november 2020
Tid
08:30 - 09:30

Trött på återvinningsberget av förpackningar? Se hit!

Är du också trött på att din källsortering svämmar över av förpackningar? Är du trött på förpackningar som inte går att platta till och enkelt återvinna?

Välkommen i gänget - och välkommen till ett webinar på självaste Black Friday om hur vi tillsammans kan designa smartare förpackningar, som dessutom går att använda flera gånger.

Du får ta del av:

  • Cirkulära förpackningssystem – inspirerande möjligheter – Anna Engström, BOID
  • Cirkulära förpackningslösningar för medicintekniska produkter – Camilla Johansson, Chalmers Industriteknik
  • Trioplasts arbete med att gå från engångsförpackningar till flergångsförpackningar både vad det gäller konsumenter och industrisegmentet – Daniel Birgerstam, Trioplast
  • Det smarta kretsloppet för våra livsmedel - Jakob Fellsman, Svenska Retursystem
  • Dagens tanke kring flergångsförpackningar – Jonna Bjuhr Männer, VGR, Torbjörn Rudmark, Essity och Filip Ekander, Svensk Dagligvaruhandel.

Webinariet hålls via Zoom.

vitturkosbakgrund9295.jpg   boid.png  citcmyk9726.jpg