Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
25 maj 2021
Tid
13:00 - 15:00

Workshop 2: Klimatsmart plastupphandling – stöd och goda exempel

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att komma i mål med Klimatlöfte 8 kring minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och nå de övergripande klimatmålen, men hur kan en kommun göra för att lyckas? 

Under detta webinarium får du ta del av vilka stöd som finns för klimatsmart plastupphandling och bjuds på goda exempel från andra kommuner som kommit långt när det gäller att ställa krav på och upphandla mer klimatsmarta plastprodukter.   

Dels kommer du att få lyssna till Upphandlingsmyndigheten och vilka stöd och vägledningar de erbjuder för att hitta rätt och känna sig trygga i kravställningen och upphandlingsprocessen. Dels får du lyssna till två kommuner som har goda erfarenheter av att arbetat med klimatsmart plastupphandling och drivit långtgående projekt för att ta fram bra verktyg och arbetssätt.

Talare:
Margaretha Bergh, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
Emma Tideström, Miljösamordnare Karlstad kommun
Maisa Young miljöhandläggare i hållbar upphandling, Uppsala kommun
Mia Carlevi, utvecklingsledare hållbar upphandling, Uppsala kommun

Du som deltar är: Upphandlare eller inköpsansvarig från en kommun i Västra Götaland eller Göteborgsregionen. För att få ut det mesta av webinariet bjuder du även in berörda kollegor med annan kompetens (såsom miljöstrateger). Alla kommuner är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 8 om att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Varmt välkomna!

Detta webbinarium arrangeras som stöd för genomförandet av Kommunernas klimatlöften och samarrangeras av Göteborgsregionen och Klimat 2030.

Vad innebär Kommunernas Klimatlöften?
Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar inom områden där kommunen har rådighet. Johanneberg Science Park är samordnare i satsningen 3.1: Större marknad för biobaserade material och drivmedel i Klimat2030 - Västra Götaland ställer om, och kommer guida dig för att uppnå resultat inom löfte nummer 8.

 

 

vitturkosbakgrund4088.jpgjohannebergsp9057.png

Bokning
Antal
Workshop 2 Klimatlöfte 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
0
Johanneberg Science Park AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Johanneberg Science Park AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Johanneberg Science Park AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.