Invajo - Events tool

Kollektivtrafik och gods i samspel för hållbar urban mobilitet

Demostudion, Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3 - 5, Göteborg
Visa på karta
5 april 2018
10:00 - 15:00
Lägg i kalender
Arrangör
K2 OCH CLOSER
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
5 april 2018
Tid
10:00 - 15:00

Välkommen till en workshop gällande Kollektivtrafik och gods i samspel för hållbar urban mobilitet

Framkomlighet för kollektivtrafik och gods är väsentligt för människors rörlighet och tillgång till varor och tjänster. Samtidigt ökar kraven på hållbara lösningar för både kollektivtrafik och godstransporter för att möta miljö- och trängselutmaningar. 


Vi vill med denna workshop stimulera dialog samt finna områden där samverkan mellan gods- och kollektivtrafikaktörer skulle kunna bidra till hållbar urban mobilitet genom att identifiera synergieffekter som gynnar framkomligheten för både gods- och kollektivtrafik. Vidare ämnar workshopen bidra till ökad förståelse av samspelet mellan kollektivtrafik och gods i urbana miljöer.

Vi vill bjuda in dig som har intresse i detta område och som vi tror kan bidra i diskussionerna. Vi ser gärna ett brett deltagande med aktörer från både näringsliv, akademi och myndigheter med intresse i framkomlighetsfrågor. 

Workshopen anordnas i samarbete mellan CLOSER och K2.

k2orangeeng.jpg

 

closerk2.png


Vi bjuder på en lättare lunch.

Varmt välkomna!