Invajo - Events tool

TJIVA Företagsnätverk 2

14 oktober 2020 - 27 maj 2021
10:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Eva Hellberg
Boka/OSA
Datum
14 oktober 2020 - 27 maj 2021
Tid
10:00 - 16:00

TJIVAs företagsnätverk 2 - en unik möjlighet att öka värdet i era affärer

TJIVA - Tjänsteinnovationsaccelerator

Nu startar vi ytterligare ett av TJIVAs samskapande företagsnätverk - en möjlighet att öka er innovationsförmåga, hitta nya affärer och utveckla era tjänsteerbjudanden. 

Välkommen till ett nytt sätt att utveckla ditt företag och dina affärer! I TJIVAS nya nätverk får deltagande företag expertkunskap och stöd i form av ett peer-assist-inspirerat arbetssätt, samt självklart också erfarenhetsutbyte.

Det går till så att företag träffas Coronaanpassat, kanske utomhus eller digitalt för att ta del av expertkunskap och metoder för att direkt använda i den egna och varandras verksamheter. Nätverket har 6 träffar under en period av 8 månader. Varje företag medverkar med minst 2 och max 4 personer/företag.

Peer-assist är en kraftfull process som bygger på att alla deltagare bidrar i varandras arbete och företagen förbinder sig därför att delta med minst en person vid samtliga tillfällen. Introduktionsträffen är i Ulricehamn. Sedan är företagen värd för varsin träff och får då hjälp av hela gruppen i just sin utveckling.

Nätverket leds av Barbro Lagerholm, expert inom innovationsledning och tjänstefiering (d v s omställningen mot att utifrån värdelogik leta nya affärsmöjligheter och skapa ökat värde för kund genom tjänster och helhetslösningar) på RISE. https://www.ri.se/sv/barbro-lagerholm

          Datum och fokus för nätverksträffarna: 
          1. 14 okt. Introduktion och uppstart
          2. 10 nov. Utsida; t ex omvärld, framtid, kunder, trender, ja allt det som påverkar organisationens verksamhet från utsidan.
          3. 4  febr. Insida såsom företagets egna styrkor, ledarskap, engagemang, resurser, kompetenser och teknik.
          4. 3  mars Mening och mål för verksamheten såsom vision, syfte, strategi och värdegrund.
          5. 13 april  Process för kontinuerlig förnyelseförmåga och innovation, själva innovationsprocessen. 
          6. 27 maj -21 Fortsättning och kontinuitet; hur ska ert eget arbetssätt för kontinuerlig hållbar förnyelseförmåga se ut?

Upplägget baseras på nyligen publicerade standarder för innovationsledning; ISO-standard ISO56002 och ISO 56000. Genomgående teman är frågor inom värdelogik och tjänstefiering.

Tid: Kl 10 – 16 (kaffe från 9.30)
Plats: Ulricehamn med omnejd. Platsen varierar då vi om möjligt håller träffarna hos deltagande företag.

Deltagaravgift: Tack vare extern finansiering kan vi erbjuda deltagande i nätverksserien till en kostnad av 5000 kr exklusive moms till ett begränsat antal företag. Obs, 2-4 deltagande personer per företag (pris 5000 kr per företag, ej per person). 
Ordinarie deltagaravgift är 50 000 kr exklusive moms.

TJIVA leder processen, bidrar med expertkunskap och inspiration för varje träffs tema.
Ulricehamns Näringsliv bjuder in i sitt nätverk.

Vi följer den aktuella situationen med Covid-19 och kommer att vara öppna för att ändra upplägget (t ex genom inslag av digitala möten och träffar utomhus) om situationen så kräver.

Välkommen med din ansökan!

Antalet platser är mycket begränsat och ett urval bland ansökningarna kommer att göras för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på nätverksarbetet. 

Kontakt för frågor om innehåll Barbro Lagerholm barbro.lagerholm@ri.se

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter. Ett samarbete mellan Founders Loft, RISE Research Institutes of Sweden och Johanneberg Science Park som finansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. www.tjiva.se

#tjiva #tjänsteinnovation #affärsutveckling

vgrlogotype22390.png

eulogoengvrgb6745.jpg

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
TJIVA Företagsnätverk 2
1 okt 2020 (23:59)
0
Johanneberg Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Johanneberg Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Johanneberg Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.