Invajo - Events tool

TJIVA Företagsnätverk 2

Online eller på Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 5, Gothenburg
Visa på karta
4 februari - 1 september 2021
10:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Eva Hellberg
Boka/OSA
Plats
Online eller på Johanneberg Science Park
Datum
4 februari - 1 september 2021
Tid
10:00 - 16:00

TJIVAs företagsnätverk 2

Nu startar vi ytterligare ett av TJIVAs samskapande företagsnätverk - en möjlighet att öka er innovationsförmåga, hitta nya affärer och utveckla era tjänsteerbjudanden. 

Välkommen till ett nytt sätt att utveckla ditt företag och dina affärer! I TJIVAS nätverk får deltagande företag expertkunskap och stöd i form av ett peer-assist-inspirerat arbetssätt med strukturerat erfarenhetsutbyte.

Det går till så att företag träffas Coronaanpassat, kanske utomhus eller digitalt för att ta del av expertkunskap och metoder för att använda i verksamheten. Nätverket har 6 träffar under en period av 8 månader. Varje företag medverkar med minst 2 och max 4 personer/företag. 

Peer-assist är en kraftfull process som bygger på att alla deltagare bidrar i varandras arbete och företagen förbinder sig därför att delta med minst en person vid samtliga tillfällen. Introduktionsträffen är vid Johanneberg Science Park i Göteborg. Sedan är företagen värd för varsin träff och får då hjälp av hela gruppen i just sin utveckling.

TJIVAs företagsnätverk riktar sig till etablerade företag som vill skapa strategi och förnyelseförmåga för sin tjänsteinnovation.

Nätverket leds av Barbro Lagerholm, expert inom innovationsledning och tjänstefiering på RISE.

Datum: Fokus för nätverksträffarna:

1)    4/2 Introduktion och uppstart
2)    3/3 Utsida: omvärld, framtid, kunder, trender. Allt det som påverkar organisationens verksamhet från utsidan.
3)    13/4 Insida: Företagets egna styrkor, ledarskap, engagemang, resurser, kompetenser och teknik.
4)    5/5 Mening och mål för verksamheten såsom vision, syfte, strategi och värdegrund.
5)    1/6 Process för kontinuerlig förnyelseförmåga och innovation, själva innovationsprocessen.
6)    1/9 Kontinuitet: Hur ska ert arbetssätt för kontinuerlig hållbar förnyelseförmåga se ut?

Upplägget baseras på nyligen publicerade standarder för innovationsledning; ISO-standard ISO 56002 och ISO 56000. Genomgående teman är frågor inom värdelogik och tjänstefiering.

Tid: Kl 10.00 - 16.00 
Plats:  Online! När omständigheterna tillåter kommer vi istället att mötas utomhus på Johanneberg Science Park, Göteborg (Sven Hultins Plats 5)

Antalet platser är begränsat och ett urval bland ansökningarna görs för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på nätverksarbetet. Upplägget baseras på nyligen publicerade standarder för innovationsledning; ISO-standard ISO 56002 och ISO 56000. Genomgående teman är frågor inom värdelogik och tjänstefiering.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt: Barbro Lagerholm barbro.lagerholm@ri.se

Covid-19: Vi har ett genomtänkt upplägg, luftiga lokaler och är utomhus för att skapa Coronaanpassade träffar alternativt rutiner att förlägga dem online. 

Deltagaravgift: 5000 kr exklusive moms/företag 
Tack vare extern finansiering kan vi erbjuda deltagande i nätverksserien till en lägre kostnad. Ordinarie deltagaravgift är 50 000 kr exklusive moms.
2-4 deltagande personer per företag.

-------

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter. Ett samarbete mellan Founders Loft, RISE Research Institutes of Sweden och Johanneberg Science Park som finansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

#tjiva #affärsutveckling #tjänsteinnovation #tjänstelogik

vgrlogotype22390.png

eulogoengvrgb6745.jpg

default
Bokning
Sista bokningsdag
Antal
TJIVA Företagsnätverk 2
1 feb 2021 (23:59)
Fullbokat
Johanneberg Science Park AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Johanneberg Science Park AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Johanneberg Science Park AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.