Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Lean Coffee - Testautomatisering ur ett ledarskaps- och organisationsperspektiv

Arrangör
IT-HUSET
Plats
Online
Datum
21 januari 2021
Tid
10:00 - 11:30

Lean Coffee - Testautomatisering ur ett ledarskaps- och organisationsperspektiv

Testautomatisering har varit i ropet länge och är idag en förutsättning och en självklarhet i många organisationer. Trots det så ser vi hos många av våra kunder en att det är lång ifrån självklart hur testautomatisering ska organiseras, förvaltas och byggas upp rent tekniskt. Vi kommer därför att diskutera testautomatisering i två stycken Lean Coffee dagarna efter varandra. Den första kommer att behandla de lite mera organisatoriska och ledarskapsnära frågorna runt automatisering (21/1) och i den andra de lite mera tekniska och verktygsnära aspekterna (22/1).

Nu är vi nyfikna på hur du ser på Testautomatisering ur ett ledarskaps och organisationsperspektiv 

  • Är det enbart utvecklare som automatiserar eller är det en uppgift för testare?
  • Sker all automatisering i teamet och vem förvaltar?
  • Tycker du att det är mycket viktigare att kunna verksamheten än tekniken?

Dessa ämnen och många därtill vill gärna diskutera med dig under ett digitalt Lean Coffee. Vi begränsar antalet platser till 15 deltagare så alla kan komma till tals och att allas ämnen hinner diskuteras.

Under Lean Coffee sessionen kan du föreslå vilka ämnen som du önskar, men de behöver hålla sig inom området. Lean Coffee kommer att ledas av Jonas Hermansson med hjälp av ett par av IT-HUSETS erfarna testautomatiserare.

Hur går Lean Coffee till i praktiken?

  • Tänk ut ett eller två ämnen som du vill diskutera med gruppen och skriv ned på en post-it
  • Presentera ditt ämne med en eller två meningar för gruppen
  • När alla ämnen presenterats röstar gruppen i vilken ordning de ska diskuteras.
  • Varje ämne diskuteras sedan i max 5 minuter. Efter 5 minuter röstar gruppen om man vill fortsätta diskussionen i 5 minuter till eller byta ämne. Alla ämnen kanske inte hinns med innan mötestiden är slut.
  • Vi kommer att använda oss av de digitala verktygen Zoom och Lean Coffee Table. Detaljerade instruktioner kommer skickas ut till de som anmält sig.

Vilka kan delta?
Alla personer som är intresserade av testautomatisering och är beredda att dela med sig av sin åsikt.

Föredragshållare
jonashermanssoninvajo2327.jpg Jonas Hermansson från IT-HUSET. Jonas är IT-HUSETs ELDSJÄL för ledare-, krav- och test-kompetenserna och har arbetat med ledarskap, krav och test i mer än 25 år. Numera brukar Jonas kalla sig kvalitetscoach och är specialiserad på agila transformationer, agila arbetssätt, ledarskap, förändringsledning, test/kravorganisation, test/kravstrategi och kravhantering, allt ur ett kvalitetssäkrings perspektiv.

Dela gärna med dina vänner i branschen.

Begränsat antal så först till kvarn gäller!

 

Varmt välkommen!

Vännerna på IT-HUSET

www.it-huset.se

Kommentera

IT-HUSET använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av IT-HUSET. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, IT-HUSET samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.