Invajo - Events tool

Ansökningsseminarier 2019:2

Köpenhamn & Göteborg
23 - 28 maj 2019
Arrangör
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Boka/OSA
Plats
Köpenhamn & Göteborg
Datum
23 - 28 maj 2019

Ansökningsseminarier 2019:2

Bäste projektansökare!


Det är snart dags för en ny ansökningsrunda i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Inför ansökningsrundan som stänger den 13 september 2019 kl 23.59 anordnar vi to ansökningsseminarier mellan 9.30 - 16.00, på följande datum och platser.

23 maj 2019 Crowne Plaza Copenhagen Towers, København, Danmark
28 maj 2019, Coor/Läppstiftet Konferens, Göteborg, Sverige

Seminariet kommer att ge central vägledning och information till alla projekt som överväger att skicka in en ansökan, och möjlighet till direkt dialog med sekretariatet. Det kommer att informeras om hur man ska fylla i vårt elektroniska ansökningssystem (Min Ansökan), budgetmodellen, koppling mellan budget och aktiviteter, formella krav, horisontella kriterier, gränsregionalt mervärde samt råd kring vad som är bra att tänka på inför ansökan. 

Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet med ytterligare praktisk information och rådgivning. Ni har också möjlighet att ha möte vid annan tidpunkt. Om ni istället för att delta vid ansökningsseminariet önskar både genomgång och möte vid annan tidpunkt så kontakta oss direkt. Ni kan också boka in ett mer allmänt hållet möte om ni inte är redo att ansöka. Det betyder att ni får enas om när ni önskar att ha ert gemensamma möte i partnerskapet.

Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan (även förprojekt) att delta på ett av dessa ansökningsseminarier. Erfarenheten visar att sannolikheten att ett projekt ges bifall ökar när man har deltagit vid såväl ansökningsseminarium som möte. Vi ser gärna att projekten representeras av en projektledare och en projektekonom från såväl Lead partner som Koordinerande partner och eventuellt Norsk projekteier (där så är aktuellt).

Vänligen notera att dessa ansökningsseminarier främst riktar sig till de projekt som har för avsikt att komma in med en ansökan i ansökningsrunda 2019:2 mellan 9 augusti – 13 september 2019 eller med ett förprojekt.

Vid frågor kring ansökningsseminariet i Göteborg kontakta carina@interreg-oks.eu och vid frågor gällande ansökningsseminariet i Köpenhamn kontakta lone@interreg-oks.eu.

Anmälan sker nedan genom att välja ett av ovanstående datum samt att ni anger informationen som efterfrågas. Tänk på att bekräfta bokningen genom att klicka på mailet ni får skickat till samma email adress som ni anger vid bokningstillfället (detta sker inom en kvart). Om ni inte gör detta går er anmälan inte igenom.

Vi behöver anmälan senast den 30 april, 2019. Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda deltagare. Vid eventuell avanmälan skicka ett mail till: arshia@interreg-oks.eu.

Vi uppmuntrar er också att inkomma med ett projektutkast som underlag för mötet med sekretariatet. Detta underlag skulle vi behöva 2 veckor innan det ansökningsseminarium ni planerar att delta på. Ange projektnamn, ansökningsseminarium och maila det till Carina Jagetun: carina@interreg-oks.eu.
Kostnader för resor och eventuell övernattning står deltagarna för själva. Vi bjuder på lunch.


Varmt välkomna!

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-sekretariatet

Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Tillväxtverket använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Tillväxtverket. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Tillväxtverket samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.